IPS/Sam Olukoya

Yli 200 miljoonan asukkaan Nigerialla on Afrikan mantereen suurin nuorisoväestö ja noin 55 prosentin nuorisotyöttömyys. Maatalouden kehittäminen nuorisoa houkuttavaksi elämänuraksi ratkaisisi kertaheitolla köyhyyden, nuorisotyöttömyyden ja ruokaturvan järkkymisen ongelmat.

– Nuoriso toisi energiaa ja innovaatioita, mutta parhaiten ne pystytään kanavoimaan afrikkalaisten nuorten itsensä tekemän tutkimuksen kautta. Nuorison sitouttaminen on avainasemassa, Trooppisen maatalouden kansainvälisen instituutin IITAn pääjohtaja Nteranya Sanginga sanoo.

Nigerian valtio on vuosien mittaan käynnistänyt useita ohjelmia työttömyyden ja ruokaturvan hoitoon, mutta ohjelmien vaikutus on ollut minimaalinen/. Tohtori Khadijat Amolegben tutkimus keinoista ohjata nuorisoa maataloussektorin pariin kertoi, ettei nuorille riittänyt pelkkien maanviljelystaitojen opetus.

– Maataloussektori on riskialtis ja epävarma, ja työn luonne on muutoksessa koko maailmassa. Yritykset motivoida nuoria maataloussektorille eivät tuottaneet tuloksia sen tähden, että niissä keskityttiin vain maatalouden perustaitoihin. Nuoret kuitenkin tarvitsevat muitakin, uuden vuosituhannen taitoja, jotka auttavat heitä menestymään uusissa ja haastavissa olosuhteissa, Amolegbe selittää.

– Sosio-emotionaaliset ja digitaaliset taidot näyttävät linkittyvän maataloustaitoihin. Sosio-emotionaalisesti ja digitaalisesti lahjakkaat nuoret myös herkemmin sitoutuvat maataloussektoriin. Nuoria tulisi kannustaa käyttämään digitaalisia työkaluja kautta koko maatalouden arvoketjun, Amolegbe lisää.

Englanninkielinen versio