Suomen kirjastoseura

Suomen kirjastoseuran mukaan välttämätön asiointi kirjastoissa pitää lisätä liikkumisrajoituksia koskevaan lakiin.

Välttämätön tietokoneiden käyttö, opiskelu, kulttuuri ja sivistys pitävät yllä kriisikestävyyttä, kirjastoseura korostaa..

Liikkumisrajoituksia koskeva lakiesitys on parhaillaan käsittelyssä eduskunnan valiokunnissa.

Kirjastoseuran mukaan kirjastossa asiointi pitää turvata ensinnäkin siksi, että kirjastojen tietokoneet ovat ensiarvoisen tärkeä osa monen suomalaisen arkea. Yhteiskunnan heikommassa asemassa olevien ihmisten on hyvin vaikea hoitaa välttämättömiä asioitaan, jos kirjastot ovat kokonaan kiinni.

Kirjastojen täyssulku vaikeuttaa opiskelua

Toisekseen kirjastojen täyssulku hankaloittaisi kirjastoseuran mukaan entisestään nuorten ja opiskelijoiden vaikeaa tilannetta. Kantar TNS:n viime keväänä tekemässä kyselyssä joka kolmas opiskelija kertoi, että kirjastojen täyssulku vaikeutti heidän opiskeluaan.

Viimeiseksi kirjastoseura muistuttaa, että kirjastoissa asiointi on välttämätöntä henkisen kriisinkestävyyden kannalta. Se muistuttaa, että karanteeni ja eristäytyminen voivat johtaa ihmisen toimintakyvyn heikkenemiseen. Kirjastojen laaja verkosto pystyy tarjoamaan jokaiselle kulttuuria ja sivistystä henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

ILMOITUS

Rajattu asiointi on turvallista

Viime vuoden lopussa kirjastoissa otettiin käyttöön rajattu asiointi, jossa asiakas voi noutaa varauksen tai valita luettavaa helposti saatavilla olevista teemahyllyistä. Samalla tietokonetta tai tulostinta voi käyttää rajoitetusti.

Rajattu asiointi on todettu turvalliseksi. Eduskunnan sivistysvaliokunta totesi tammikuussa tartuntatautilain muuttamista koskevassa lausunnossaan, että kirjastoissa on päästy turvalliseen toimintaan erityisjärjestelyiden avulla.

Kirjastojen rajattu palvelu on kirjastoseuran toiminnanjohtajan Rauha Maarnon mukaan tärkeää kriisiaikana.

– Kirjastojen rajattu käyttö auttaa ihmisiä kestämään pitkittynyttä kriisiä. Lainaustoiminnan ja tietokoneiden käyttömahdollisuuden täytyy jatkua, jotta voimme varmistaa kaikkien pääsyn tietoon ja kulttuuriin myös poikkeusoloissa, hän sanoo.