Ammattiliitto Pro

Ammattiliitto Pron mukaan työntekijöiden asema on turvattava riippumatta siitä, miten sopimusjärjestelmä muuttuu tulevaisuudessa.

– Ammattiliitto Pron vaatimus tulevalla neuvottelukierroksella on valtakunnallinen työehtosopimus sekä teknologiateollisuuteen että suunnittelu- ja konsulttialalle. Muistutamme, että työrauhan voi saavuttaa vain työehtosopimuksen kautta, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Teknologiateollisuus ilmoitti muuttavansa toimintaansa niin, että se ei neuvottele enää valtakunnallisia työehtosopimuksia. Lisäksi se ilmoitti perustavansa uuden yhdistyksen Teknologiateollisuuden työnantajat ry, joka jatkossa toimii neuvotteluosapuolena.

Pron mukaan työntekijöiden asema on turvattava riippumatta sopimusjärjestelmästä muun muassa vahvistamalla luottamushenkilöiden asemaa kaikissa yrityksissä.

– Viimeistään nyt on aika käynnistää perusteellinen keskustelu siitä, miten työlainsäädäntöä vahvistetaan tulevaisuudessa, Malinen sanoo. Esimerkkinä hän mainitsee liittojen ryhmäkanneoikeuden, joka tulee hänen mukaansa säätää vielä tämän vuoden aikana.

Tulkintaetuoikeus työntekijöille

Henkilöstön edustavuutta voidaan Pron mukaanparantaa Ruotsista ja Saksasta tutuilla työneuvostoilla, joiden kautta työntekijät osallistuvat työpaikan päätöksentekoon. Ruotsista voi järjeöstön mkaan tuoda Suomeen myös monia muita työntekijöiden asemaa vahvistavia elementtejä, kuten työntekijöiden tulkintaetuoikeuden paikallisessa sopimisessa.

ILMOITUS

Teknologiateollisuus on esittänyt mallia, jossa koko henkilöstö saa esittää edustajakseen ehdokkaita, joista työnantaja valitsee heille sopivimman. Mallissa henkilöstöllä ei olisi lopullista sananvaltaa omaan edustajaansa.

– Pidän Teknologiateollisuuden ehdottamaa mallia loukkaavana, Malinen toteaa.

Malisen mukaan vaikuttaa siltä, että työnantajan tarkoituksena on nimenomaan hajottaa sopimuskenttää.

– On mahdollista, että järjestäytymättömien yritysten määrä kasvaa. Seuraamme tarkasti, miten alan eri yritykset liittyvät uuden työnantajayhdistyksen jäseneksi.

Malinen arvio riitaisuuksien jatkossa lisääntyvän työpaikoilla, sillä työrauha on mahdollinen vain työehtosopimusten kautta.

– Pirstaloitunut sopimuskenttä ei myöskään edistäisi tuottavuutta tai työllisyyttä.

Ammattiliitto Pron ja Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus sekä suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimus ovat voimassa 30.11.2021 asti.