Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Henkilöstön rooli kasvaa, ammattiliittoja ei sivuuteta, lupaa työmarkkinajohtaja Minna Helle.

Teknologiateollisuus ry:n toiminta jakautuu jatkossa kahteen eri yhdistykseen. Vastuu valtakunnallisista työehtosopimuksista siirtyy uudelle työnantajayhdistykselle, Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle.

Uusi järjestörakenne tarjoaa yrityksille kaksi vaihtoehtoa työehdoista sopimiseen: valtakunnallisen tai yrityskohtaisen työehtosopimuksen. Muutoksen tavoitteeksi Teknologiateollisuus kertoo parempien edellytysten luomisen työpaikoilla tapahtuvalle yrityskohtaiselle sopimiselle ja paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisäämisen valtakunnallisissa työehtosopimuksissa.

Teknologiateollisuus ry vastaa jatkossa työmarkkina- ja elinkeinopoliittisesta vaikuttamisesta ja auttaa uuteen työnantajayhdistykseen kuulumattomia yrityksiä työsuhdeasioissa sekä mahdollisten yrityskohtaisten työehtosopimusten neuvottelemisessa.

Teknologiateollisuudessa on 1 600 jäsenyritystä. Järjestön toimitusjohtajan Jaakko Hirvolan mukaan yrityksissä on kannatusta myös valtakunnallisten työehtosopimusten linjalle.

– Muutos vauhdittaa työpaikoilla tapahtuvaa sopimista. Lisäksi järjestely mahdollistaa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyyden yrityksille, jotka eivät koe tarvetta kuulua valtakunnallisten tes-palvelujen piiriin, sanoo Teknologiateollisuus ry:n puheenjohtaja Marjo Miettinen.

ILMOITUS

Miettisen mukaan muutoksen tavoitteena ei ole heikentää työntekijöiden asemaa ja työehtoja.

Muutoksesta kerrottiin etukäteen keskeisille ministereille sekä ay-liikkeen kumppaneille.

”Henkilöstö mukaan hallintoon”

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajan Minna Helteen mukaan muutoksessa ei sivuuteta ammattiliittoja ja henkilöstön rooli tulee kasvamaan.

Teknologiateollisuus suosittelee, että jäsenyritykset lisäisivät henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ottamalla henkilöstön edustajan mukaan yrityksen päätöksentekoon yrityksen toimintaan sopivalla tavalla.

Suositus koskee vähintään 50 henkilöä työllistäviä teknologiayrityksiä. Yritys päättäisi, onko osallistuminen tarkoituksenmukaista hoitaa hallituksessa, johtoryhmässä tai muulla yhteistoiminnan tehokkaasti toteuttavalla tavalla. Henkilöstön edustajan valintaperusteet olisivat samat kuin muillakin jäsenillä, ja niistä kerrottaisiin henkilöstölle etukäteen.

Helteen mukaan teknologiateollisuudessa tehdään jo nyt paljon paikallista sopimista, mutta järjestölle oli pettymys, ettei siinä edetty viime kierroksella.

Palkkojen leikkaaminen ei ole järjestön tavoite, Helle sanoi.

Elokuussa alkavan seuraavan työmarkkinakierroksen neuvottelee uusi yhdistys.