Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Hallituksen esitys menee seuraavaksi perustuslakivaliokunnan syyniin.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä hyväksyy, että hallituksen esitys liikkumisrajoituksista annetaan eduskunnalle. Ryhmä teki päätöksen keskiviikkoiltana kokouksessaan.

Valtioneuvosto julkaisi keskiviikkona esityksensä alueellisista liikkumisrajoituksista, joilla pyritään estämään koronaviruksen leviäminen. Sen mukaan kiinteistön suljetun tai rajatun pihapiirin ulkopuolella saisi liikkua virkistäytymis- ja ulkoilutarkoituksessa vain samaan talouteen kuuluvien tai enintään kahden muun henkilön kanssa.

Luonnoksessa on mukana myös esitys maskipakoksi.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä suhtautuu esitysluonnokseen edelleen epäilevästi. Tiedotteen mukaan epäilyt liittyvät siihen, täyttyvätkö lain vaatimat välttämättömyyden, oikeasuhtaisuuden ja vaikuttavuuden kriteerit.

Eduskuntaryhmä huomauttaa, että liikkumisen rajoittaminen puuttuu erittäin syvälle perusoikeuksiin ja yksilönvapauksiin. Siksi perusoikeutta liikkumiseen voidaan rajoittaa vain aivan välttämättömänä, oikeasuhtaisena ja viimesijaisena toimenpiteenä.

ILMOITUS

Lopullinen kanta vasta eduskuntakäsittelyn jälkeen

Esityksen toteutuminen on vielä epävarmaa. Seuraavaksi se siirtyy eduskuntaan perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Jos esitys läpäisee perustuslakivaliokunnan syynin, päättävät kansanedustajat sen hyväksymisestä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän tiedotteessa huomautetaan, että erityisesti perustuslakivaliokunnan tehtävänä on asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen arvioida, täyttyvätkö erittäin korkeat välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden kynnykset.

– Vasta nämä eduskunnassa saadut asiantuntija-arviot kuultuaan voivat vasemmistoliiton eduskuntaryhmän edustajat ottaa lopullisesti kantaa lain välttämättömyydestä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä toteaa, että se tulee käymään esityksen pykälät vielä huolellisesti läpi eduskuntakäsittelyssä. Ryhmä painottaa myös, että vaikka eduskunta hyväksyisi lain, tulee välttämättömyysharkinta tehdä vielä ennen kuin valtioneuvosto antaa mahdollisen asetuksen lain käytöstä.

Jos laki otetaan käyttöön, tulee se iskemään kovaa eri palveluiden tarjoajiin. Lain käyttöönotto vaatiikin taloudellista tukea niin yrityksille kuin työntekijöille, eduskuntaryhmä toteaa.

– Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä arvioi, että lain tosiasiallinen valvonta on varsin vaikeaa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää, että lain valvonta on tasapuolista eikä kohdistu mihinkään erityisryhmiin, tiedotteessa todetaan.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä painottaa myös voimakkaasti, ettei lain mahdollinen hyväksyminen saa muodostaa ennakkotapausta.

– Kynnys esitetyn kaltaiselle perusoikeuksien rajoittamiselle on välttämätöntä pitää korkeana niin nyt kuin tulevaisuudessa.