Kiti Haila

Teollisuusliiton suhdannekyselyyn vastanneet tuhat pääluottamusmiestä katsovat enimmäkseen, että alan työllisyysnäkymät ovat kohenemaan päin.

Teollisuusliiton työttömiä tai lomautettuja jäseniä on 27 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten, kerrotaan Teollisuusliiton tuoreessa suhdannekatsauksessa. Katsaus perustuu Teollisuuden työttömyyskassan laatimiin tilastoihin.

Tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila Teollisuusliitosta näkee kuitenkin teollisuusalojen suuntaavan parempaan päin, sillä hänen mukaansa yritysten tilauskirjat ovat alkaneet täyttyä ja tuotanto virkistyä vaikean syksyn jälkeen.

Lisäksi ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saavien jäsenten määrä putosi pelkästään helmikuussa lähes 20 prosenttia. Kaikkiaan lomautettujen osuus on pudonnut kesäkuukausien huipusta eli noin 60 prosentista alle 40 prosenttiin.

Suhdannekatsauksen mukaan Teollisuusliiton noin 200 000 jäsenestä runsaat 7 000 on lomautettuina. Lomautetuista 4 700 on teknologiasektorin työntekijöitä, 1 500 puutuotesektorin työntekijöitä ja kemiansektorin työntekijöitä noin 500.

Teollisuuden työttömyyskassa seuraa Teollisuusliiton tutkimusyksikön kanssa jäsenten yt-neuvottelu- ja työllisyystilannetta. Tietoa on kerätty noin korona-ajalta 100 000 Teollisuusliiton jäseneltä ja tuhannelta pääluottamusmieheltä.

ILMOITUS

Maatalous ei saanut työntekijöitä

Metalliteollisuus sekä puutarha- ja maatalous ovat kärsineet Anttilan mukaan koronasta eniten.

– Maataloustöihin ei saatu viime kesänä ulkomaista työvoimaa. Metalliteollisuuden yritykset alihankintaketjuineen ovat joutuneet lomauttamaan ja irtisanomaan henkilöstöä, tutkimuspäällikkö kertoo.

Esimerkiksi Meyer Turun telakka viivästytti syksyllä tilauksiaan, irtisanoi 250 työntekijää ja sulki toimintansa kolmeksi viikoksi. Yrityksen päätösten vaikutukset ulottuivat muun muassa kalustetoimittajiin ja ilmanvaihtolaitteita toimittaviin yrityksiin.

Anttilan mukaan metalliteollisuuden alan eli teknologiasektorin työntekijöistä noin 6 prosenttia on lomautettuna. Kemiansektorin lomautettujen osuus on noin 2 prosenttia.

Teollisuusliiton tilastojen valossa kemianteollisuudessa koronan vaikutukset ovat olleet vähäisimmät, vaikka äskettäin muovituote- ja kemiantuoteteollisuuden sekä lasikeraamisen teollisuuden sopimusaloilla lomautettiin 370 henkilöä.

– Tästäkin tilanne muuttuu, kun Neste sulkee Naantalin jalostamon, Anttila pohtii.

Neste lopettaa toimintansa Naantalissa maaliskuun loppuun mennessä, jolloin päättyy yhteensä 230 työtehtävää.

”Parempaan päin mennään”

Helmikuussa Teollisuusliiton ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saavien jäsenten määrä putosi lähes 20 prosenttia. Rekisteristä poistuvat he, joiden lomautus päättyy tai joiden työsuhde päättyy kokonaan esimerkiksi yrityksen konkurssin vuoksi. Anttilan mukaan helmikuun aikana rekisteristä poistuttiin takaisin työhön.

– Parempaan päin mennään. Yhteiskunnan talouden ja teollisuuden tilanne ei näytä niin pahalta kuin on ennakoitu, Anttila kertoo.

Myös Teollisuusliiton suhdannekyselyyn vastanneet tuhat pääluottamusmiestä katsovat enimmäkseen, että alan työllisyysnäkymät ovat kohenemaan päin.

Teollisuustuotannon arvioidaan kasvavan 2–3 prosenttia kuluvana vuonna. Viime vuonna teollisuustuotanto supistui 3 prosenttia. Viennin odotetaan kasvavan 5–8 prosenttia, kun se viime vuonna putosi 10 prosenttia.

Teollisuusliiton tutkimusyksikön mukaan Suomen kilpailukyky ei ole kärsinyt korona-aikana. Lomautusjärjestelmä on tutkimusyksikön mukaan toiminut joustavasti suomalaisessa työelämässä.