Lehtikuva/Vesa Moilanen

Oikealla on esillä jopa sisällissota, anarkisteilla omaisuuden tuhoaminen.

Suomenkielisessä verkkoympäristössä törmää helposti väkivaltaa ihannoivaan ekstremistiseen puheeseen, kertoo aamulla julkaistu Ekstremistinen puhe verkossa ja uutismediassa -selvitys, jonka on tilannut Valtioneuvoston kanslia.

Ekstremististä puhetta löytyy sekä äärioikeistosta, että selvityksessä äärivasemmistosta luokitelluista anarkisteista ja antifasisteista kommunistien lisäksi.

Suomenkielistä jihadistista aineistoa sen sijaan on vähän. Jihadistiseen liikehdintään kiinnittyminen ja ajatteluun tutustuminen vaikuttaa tapahtuneen ennemminkin seuraamalla jihadistista viestintää useilla eri kielillä ja eri kanavilla.

Avoimesti saatavilla olevasta verkkoaineistosta ei juuri löydy tekstejä tai kuvia, joissa Suomesta tai siellä asuvista erityisesti rakennettaisiin viholliskuvia.

Väkivaltapuheella on väliä, koska aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään väkivallan hyväksyvällä puheella ja toisten epäinhimillistämisellä olevan oma roolinsa väkivallantekoihin johtavalla polulla.

ILMOITUS

Selvityksen mukaan väkivaltaa hyväksyvää ja vastustajia epäinhimillistävää puhetta löytyy jossain määrin kaikista tutkituista miljöistä – siis äärioikeistosta, äärivasemmistosta ja jihadismista. Väkivaltaa oikeutetaan niissä pohjimmiltaan samanlaisilla perusteluilla eli esimerkiksi itsepuolustuksella ja väittämällä, että muut keinot eivät toimi.

Tutkimuksen aikana löydettiin eniten väkivallan hyväksyvää tai toisia epäinhimillistävää aineistoa äärioikeistolaisista ja maahanmuuttovastaisista keskusteluista.

Se on myös luonteeltaan toisenlaista kuin äärivasemmistolainen väkivaltaa puolustava keskustelu. Äärioikeistolaisessa aineistossa esiintyvät väkivaltafantasiat ovat luonteeltaan selvästi graafisempia – toisinaan jopa sadistisia piirteitä sisältäen – kuin vihollisosapuoleen kohdistettavista toimista esitetty pohdinta äärivasemmistolaisessa aineistossa, selvityksessä todetaan.

Äärioikeistolaisessa keskustelussa puheena on lisäksi lähes aina siviileihin kohdistuva väkivalta, kun taas äärivasemmistolaisessa keskustelussa käsitellään selvästi useammin aineelliseen omaisuuteen tai aseellisessa konfliktissa toisiin sotavoimiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Äärioikeisto myös kannustaa väkivaltaan

Eri verkkofoorumeilta kerätyn aineiston merkittävä osa on luonteeltaan enemmänkin väkivallan hyväksyvää tai sitä oikeuttavaa kuin varsinaisesti siihen yllyttävää. Silti varsinkin äärioikeiston keskusteluista löytyy myös väkivaltaan tässä ja nyt kannustavia kommentteja sekä kommentteja, joissa kirjoittaja itse ilmaisee kiinnostusta iskun tekemiseen.

Selvitys kertoo äärioikeiston aatemaailman olevan miltei lähtökohtaisesti voimakkaasti toiseuttavaa. Siihen liittyy käsitys, että kaikki ihmiset eivät ole samanarvoisia tai heillä ei ole samoja oikeuksia.

Halventavaa puhetta äärioikeistolaiset kohistavat kaikkiin vastustajikseen kokemiinsa – maahanmuuttajien lisäksi muun muassa seksuaalivähemmistöihin, poliittiseen vasemmistoon, maltillisempaan radikaalioikeistoon, poliisiin, kehitysvammaisiin, journalisteihin, tutkijoihin, feministeihin ja naisiin yleisemmin.

Tähän puheeseen sisältyy toistuvasti myös selkeän epäinhimillistäviä piirteitä. Äärioikeiston vastustajia on luonnehdittu aineistossa esimerkiksi ihmissaastaksi ja eläinkuntaan viitaten käärmeiksi. Juutalaisiin viitataan usein rottina, ei-kantasuomalaisiin värivammaisina ja ali-ihmisinä.

”Sisällissota on edessä”

Äärioikeiston keskusteluissa väkivallan mahdollisuus on voimakkaasti läsnä. Siinä oletetaan yhteiskunnallisen tilanteen kehityksen johtavan ennen pitkää väistämättä jonkinlaiseen väkivaltaan ja jopa sisällissotaan.

Jakolinja kulkee näissä fantasioissa yhtäältä omaa kansaansa tai rotuaan puolustavan ”kantaväestön” ja toisaalta maahanmuuttajien ja heitä tukevien ”kulttuurimarxistien” ja ”suvaitsevaiston” välillä.

Todennäköisesti väestönvaihtokierteeseen joutuneissa valtioissa ennen pitkää on sisällissota käynnissä, sillä biologian lainalaisuuksien mukaan mikään populaatio ei loppupeleissä alistu ja katoa vapaaehtoisesti, todetaan Hommaforumissa.

Ylilaudalla hekumoidaan, että vittu tähän paskamaahan sais syttyä sisällissota niin päästäis näistä kusettavista poliitikoista, muslimeista, neekereistä ja suvakeista eroon lopullisesti.

Äärimmäisissä puheissa rotusota on jo käynnistynyt ja kaikki äärioikeistolaiset terroriteot ovat oikeutettuja sotilaallisia iskuja suorittavia vihollisia vastaan. Etnisiä vähemmistöjä ei siis tunnusteta siviileiksi vaan nämä käsitetään pikemminkin vierastaistelijoiksi, jotka on tuhottava.

Jotkut myös tuomitsevat väkivallan, mutta vain siksi, että se on taktisesti huono siirto, antaa aseita ”vastustajien” käsiin.

Anarkistit puolustavat omaisuuden tuhoamista

Tässä selvityksessä äärivasemmistoksi luokitelluilla on vain vähän vihollisosapuolen yksiselitteistä epäinhimillistämistä. Nykyanarkistit tavoittelevat valtiopohjaisen yhteiskuntajärjestelmän lakkauttamista ja hylkäävät sen rauhanomaisen uudistamisen. Voimatoimet voivat olla välttämättömiä, koska valtaapitävät eivät luovu osastaan vapaaehtoisesti.

Aineellisen omaisuuden tuhoamista puolustellaan toteamalla, että kapitalistisen järjestelmän ihmiskunnalle tuottama materiaalinen haitta on huomattavasti laajamittaisempaa kuin anarkistien aiheuttama tuho.

Äärivasemmistoon selvityksessä luetaan myös antifasistinen Varisverkosto, joka vastustajan epäinhimillistämisen sijaan pyrkii pikemminkin saattamaan sen naurunalaiseksi ja irvailee avoimesti äärioikeiston vastoinkäymisille.

Vapaamuotoisemmassa keskustelussa äärioikeistoon kohdistuvaa väkivaltaa pidetään kuitenkin myös välttämättömänä ja tehokkaana. Pyrkiminen dialogiin on tuloksetonta eikä viranomaisten tai valtaapitävien ei voida luottaa puuttuvan äärioikeiston toimintaan tehokkaasti.

Lisäksi on kansainvälisiä esimerkkejä siitä, että äärioikeistoon kohdistuvat voimatoimet ovat tuottaneet toivottua tulosta.