Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Koronakriisin ja elinkeinotoiminnalle asetettujen rajoitustoimien johdosta lomautettujen ja irtisanottujen työntekijöiden työttömyysturvan tason tulisi olla vähintään 85—90 prosenttia sitä edeltäneestä palkasta. Nythän se on noin 60 prosenttia.

– Keskiverto ravintolatyöntekijälle jää tulot tippuvat kolmanneksella, kun lomautus alkaa. Käteen jää tonni, jolla pitäisi pärjätä. Tulot ovat laskeneet jo vuoden ajan ja ahdinko syventynyt. Rajoitukset jatkuvat ja siksi alan työntekijöiden tilannetta on helpotettava, Palvelualojen ammattiliiton PAMIn puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen vaatii kolmen eri ehdotuksen voimin.

PAM vaatii työttömyysturvan tason korottamisen lisäksi sitä, että lomautus- tai työttömyysjakson alussa oleva päivärahan viiden päivän omavastuu poistetaan nyt kuten tehtiin viime vuonna. Lisäksi PAM esittää palkanmaksutuen valmistelun käynnistämistä, jotta työsuhteiden jatkuvuus voitaisiin varmistaa.

Ravintola-alan kokoaikaisen työntekijän keskipalkka viime vuonna oli 2021 euroa kuukaudessa. Ansioturvaa saavan kokonaan työttömäksi tai lomautetuksi joutuvan bruttotulot romahtavat kolmanneksella 1269 euroon kuukaudessa. Verojen jälkeen siitä jää käteen noin tonni, 1043 euroa. Pelkät asumiskulut haukkaavat tuosta jo valtaosan. Moni on ollut alunperin osa-aikainen työntekijä, jolloin tulot ovat vielä pienemmät.

– Koronaepidemian torjuntatoimet ovat vieneet ravintola-alan työntekijät todella tukalaan tilanteeseen. Erilaiset rajoitukset ovat jo yli vuoden heikentäneet heidän työllisyyttään ja toimeentuloaan. Eivät he voi olla velvollisia kantamaan yksin tätä taakkaa. On yhteiskunnan velvollisuus helpottaa heidän tilannettaan, Rönni-Sällinen sanoo.

Omavastuu poistettava

Nyt monella työntekijällä on alkamassa uusia lomautus- ja työttömyysjaksoja. Vielä viime vuoden puolella väliaikaisten työttömyysturvamuutosten myötä työttömyyspäivärahakausi alkoi heti. Nyt päivärahassa on viiden päivän omavastuu. Niiltä päiviltä työntekijä ei saa päivärahaa.

ILMOITUS

– Tämä on nykytilanteessa kerta kaikkiaan kohtuutonta. Valtio määrää meidän kaikkien yhteisen edun nimissä ravintolat suljettavaksi. Sen vuoksi työntekijöitä lomautetaan, mutta he jäävät viideksi päiväksi tuloitta. Omavastuu on poistettava koronaepidemian ajaksi, Rönni-Sällinen vaatii.

Matalapalkkaisten työntekijöiden taloudelliset puskurit ovat pieniä ja työttömyyden aiheuttama romahdus tuloissa suuri. Nyt puskurit alkavat ravintola-alalla olla loppu, minkä vuoksi PAM vaatii koronalomautetuille ja -irtisanotuille työttömyysturvan tasoksi vähintään 85—90 prosenttia sitä edeltäneestä palkasta.

Palkanmaksutuki turvaamaan työsuhdetta

PAMissa uskotaan, että rajoitukset eivät pääty kun sulku päättyy. Siksi sen mielestä tulisi varautua toimiin, joilla yritykset voisivat niiden aikana pitää kiinni työntekijöistään.

– Olisi välittömästi käynnistettävä palkanmaksutuen valmistelu. Tuki toteutettaisiin yritysten palkanmaksujärjestelmien kautta. Tällaiset tuet ovat käytössä koronaepidemian vuoksi esimerkiksi Tanskassa ja Australiassa. Tuki varmistaisi työsuhteiden jatkuvuuden ja näin toimialan nopeamman toipumisen, kun rajoituksista pystytään luopumaan, Rönni-Sällinen linjaa.

Ratkaisu vähentäisi myös valtion kokonaismenoja, kun työntekijöitä ei jouduttaisi lomauttamaan ja näin he eivät joutuisi turvautumaan työttömyysturvaan eivätkä asumis- ja toimeentulotukeen.