Jussi Joentausta

”Monia ihmisiä ei voi yksioikoisesti tulkita joko palkansaajiksi tai yrittäjiksi”.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo muistuttaa siitä, että korona-aika on tuonut kipeästi esiin sen, miten haavoittuvassa asemassa suuri joukko ihmisiä on työttömyyden iskiessä.

Hän toteaa korona-ajan konkretisoineen jo pitkään tiedossa olleet haasteet työttömyysturvalain tulkinnassa ja TE-toimistojen käytännöissä, vaikka hallitus on helpottanut tilannetta esimerkiksi tuomalla yrittäjät väliaikaisesti työttömyysturvan piiriin ja korottamalla työttömyysturvan suojaosaa 500 euroon.

– Suuri ongelma on, että työttömyysturvalaki ja sen tulkinnat eivät parhaalla tavalla vastaa ihmisten hyvin erilaisiin tilanteisiin työmarkkinoilla. Nykypäivänä monia ihmisiä ei voi yksioikoisesti tulkita joko palkansaajiksi tai yrittäjiksi, Honkasalo sanoo.

”Meillä on valtava joukko ihmisiä, joiden toimeentulo tulee monesta eri lähteestä”.

– Meillä on valtava joukko ihmisiä, joiden toimeentulo tulee monesta eri lähteestä. Nyt esimerkiksi moni taitelija on jäänyt ilman ansiopäivärahaa, kun heidät on tulkittu päätoimisiksi yrittäjiksi. Tämä on pienentänyt heidän saamaansa tukea olennaisesti.

Yhä laajeneva joukko

Hän painottaa sitä, että pienikin työllistyminen yritystoiminnassa omassa työssä tai vääränlaisella sopimuksella freelancerina voi estää työttömyystuen saamisen normaalitilanteessa kokonaan. Ongelmat eivät kosketa enää vain taide- ja kulttuurialalla työskenteleviä ja urheilijoita, vaan kasvavaa joukkoa esimerkiksi alustatyössä työskenteleviä.

– Yhä useammin työtä tehdään siis työttömyysturvalain tulkinnan mukaan yrittäjänä, kun todellisuudessa se on sitä vain näennäisesti. Tämä vaikeuttaa ihmisten tilannetta erityisesti epävarmoilla työmarkkinoilla, jos oikeutta työttömyysturvaan ei ole.

Honkasalo jätti asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen. Hän kysyy, miten työttömyysturvalakia ja TE-toimistojen käytäntöjä voisi erityisesti yrittäjyystulkinnan kohdalla muuttaa niin, että siinä ymmärretään paremmin ihmisten moninaiset työmarkkinatilanteet.