WFP

Maailmanpankin tuore katsaus viiteen Afrikan maahan näyttää, että yhä useammat ihmiset hakeutuvat maatalouteen koronapandemian taloudellisten vaikutusten vuoksi. Maataloussektori toimii alueen pienituloisten perheiden puskurina puutetta vastaan samaan tapaan kuin vuoden 2008 globaalin talouskriisin aikana.

Esimerkiksi Etiopiassa 85 prosenttia muualta kuin maanviljelyksestä tulonsa saavista perheistä on viimeisen vuoden aikana ansainnut vähemmän kuin ennen pandemiaa. 63 prosenttia rahalähetysten varassa elävistä on samoin menettänyt tulojaan. Maatalouden harjoittajista sen sijaan vain 41 prosenttia on saanut vähemmän tuloja kuin aiemmin.

Naisilla ja nuorilla on keskeinen rooli maatalouden kehittämisessä Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, kun entistä suurempi osa väestöstä turvautuu maatalouteen sekä ravinnon lähteenä että elinkeinona. Maailmanpankin mukaan naiset vastaavat tällä hetkellä noin 37 prosentista esimerkiksi Nigerian maataloustuotannosta, joten naisten aseman parantaminen voisi merkittävästi parantaa tuottavuutta.

Englanninkielinen versio