Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton Kyllönen on huolissaan niistä, jotka eivät pysty käyttämään digipalveluja.

Yhä useammin niin yrityksen kuin valtion virastojen palvelut ovat saatavilla vain digitaalisesti. Vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen on huolissaan siitä, miten ikäihmiset ja pienituloiset pysyvät digitaalisessa kehityksessä mukana. Kyllönen peräänkuuluttaakin hallitukselta toimia ja yhteistyötä kuntien kanssa tilanteen ratkaisemiseksi.

– Saan säännöllisesti ympäri Suomea viestiä ihmisiltä, jotka kokevat jäävänsä osattomiksi kehityksestä, kun tarvittavia välineitä ei ole, Kyllönen sanoo.

– Taloudellisia resursseja ei tarvita vain laitteiden hankkimiseen, vaan myös toimiviin verkkoyhteyksiin ja laitteiden korjauksiin.

Myös osaamisvajetta on paljon.

Noin kymmenys köyhiä

Kyllönen muistuttaa siitä, että suomalaisista noin 6 – 12 prosenttia lasketaan köyhiksi. Noin 250 000 ihmistä elää kokonaan perusturvan varassa. Koronakriisi on vaikeuttanut monen tilannetta entisestään.

– Myös osaamisvajetta on paljon. Ihmiset eivät osaa käyttää laitteita, eivätkä myöskään verkossa olevia sähköisiä palveluita. Tietoverkkoihin ja laitteiden käyttöön liittyvä tietoturva ja sosiaalinen media ovat kulttuuria, johon kaikki eivät ole kasvaneet, hän toteaa.

ILMOITUS

Ikääntyviä ja erilaisia oppijoita

Kyllönen huomauttaa, että kyseessä olevien ihmisten joukko on moninainen. Oppimisen tyylit, omaksumisen helppous ja erityisesti saatavilla oleva apu vaihtelevat.

– Huoliin osaamisvajeesta ja puuttuvista laitteista pitää kyetä löytämään toimivia ratkaisuja koordinoidussa yhteistyössä kuntien kanssa. Kehitetään toimintamalli, jossa kartoitettaisiin erityisesti ikääntyneiden tilannetta, jotta kaikille voitaisiin turvata mahdollisuudet saada tarvitsemansa palvelut myös digitaalisella aikakaudella, sanoo Kyllönen.

Kyllönen jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle torstaina. Hallituksen tulee vastata siihen 21 päivän kuluessa.