Vasemmistoliiton Kyllönen ja Kivelä kieltäisivät trofeiden maahantuonnin.

Vasemmistoliiton kansanedustajat Merja Kyllönen ja Mai Kivelä ovat huolissaan trofeemetsästyksen vaikutuksesta petoeläinten määrään. He arvioivat, että trofeemetsästysmuistojen maahantuontikielto yhtenä ratkaisuna vähentäisi epäeettisen metsästyksen.

Kansanedustajat tekivät asiasta toimenpidealoitteen eduskunnassa.

He arvioivat, että trofeemetsästyksen ympärille rakentuva liiketoiminta voi loppua tai merkittävästi vähentyä vain, mikäli kysyntä vähenee. Suomella on mahdollisuus vaikuttaa tähän metsästysmuistojen tuontia rajoittamalla.

”Trofeemetsästys on vahvasti epäeettistä”.

– Trofeemetsästys on vahvasti epäeettistä, eläinten oikeuksia loukkaavaa ja myös tarpeetonta luonnonsuojelun kannalta. Trofeiden maahantuonti on kokonaan tai tietyiltä osin kielletty jo useassa maassa. Suomen on aika liittyä tähän joukkoon, Kivelä linjaa.

Syy petojen määrän laskuun

Tutkimukset ovat osoittaneet, että trofeemetsästys on tietyillä alueille pääasiallinen syy esimerkiksi petoeläinten määrän laskussa.

ILMOITUS

– Olisi kaksinaismoralistista yhtäältä kieltää trofeemetsästys Suomessa, mutta toisaalta sallia trofeemetsästysmuistojen maahantuonti ja siten epäsuorasti sallia eläinten tappaminen huvin vuoksi ulkomailla. Meidän on päivitettävä lakimme yhtenäiseksi ja kiellettävä trofeiden maahantuonti, Kyllönen sanoo.

Afrikassa ja Amerikassa

Suurin osa trofeemetsästäjistä tulee Euroopan unionin alueelta ja vastaavasti metsästysmuistot päätyvät usein Eurooppaan. Afrikasta ja Amerikasta tuotiin vuosina 2004─2013 Eurooppaan yli 27 000 metsästysmuistoa. Skandinaavisista maista Suomeen tuotiin eniten metsästysmuistoja. Tämän ajanjakson aikana kansainvälistä kauppaa käytiin noin 1,7 miljoonaan eri metsästysmuistoesineen kanssa. Näistä vähintään 200 000 esinettä on ollut peräisin uhanalaisista lajeista.

Eläinten metsästäminen niistä saadun metsästysmuiston vuoksi, eli trofeemetsästys, on harrastustoimintaa ja yksi eläinlajien häviämistä lisäävä ihmisen toiminnan muoto. Trofeemetsästykseen linkittyy monia eettisiä ongelmia kuten ammattimainen villieläinten jalostus sekä luukauppa.