Kristian Keinänen

Ympäristöä kunnioittavaa kaupunkitilaa

Kaupunkiluonnon suojelu ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä ilmanlaadun parantaminen ovat keskeisiä tekoja kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Energiatehokkuuden lisääminen, hukkalämmön talteenotto sekä uusiutuvat energiaratkaisut toimivat keinoina hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi tällä vuosikymmenellä. Kivihiilen käyttö on lopetettava jo vuoteen 2025 mennessä.

Kattavat ja edulliset joukkoliikenneratkaisut luovat tulevaisuuden vihreää Helsinkiä.

(Helsingin vasemmistoliiton kuntavaalikärjet, kärki 3)

Kaikkien vaalien tulee olla ilmastovaalit, sanoo Anna Lemström.

– Elämme keskellä aivan historiallista ilmasto- ja biodiversiteettikriisiä, sanoo vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja, Helsingissä vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaana oleva Anna Lemström.

Lemströmin mukaan ei riitäkään, että Helsingissä tehdään vain ympäristöä huomioivaa politiikkaa, kun pitäisi tehdä ympäristön tilaa parantavaa politiikkaa.

– Meillä ei ole enää varaa odottaa, toimia tarvitaan nyt. Kriisi on akuutti, ja siksi kaikkien vaalien tulee nyt olla ilmastovaalit.

Lemströmille erityisen tärkeitä näkökulmia ovat energiaratkaisut ja julkisen liikenteen kehittäminen.

Hän haluaa, että Helsinki toimii energiapolitiikassa suunnannäyttäjänä muille kunnille muun muassa luopumalla kaikista fossiilisista polttoaineista nopeasti. Julkisessa liikenteessä erityistä huomiota tulee kiinnittää poikittaisliikenteen kehittämiseen.

– Olen iloinen, että ilmasto- ja ympäristöpolitiikka kiinnostaa yhä enemmän ehdokkaita yli puoluerajojen. Meillä ei ole aikaa olla eri mieltä ratkaisujen tarpeellisuudesta.

– Olen kuitenkin ylpeä, että me vasemmistoliitossa esitämme kaikkein kunnianhimoisimpia toimia. Toisaalta tuntuu hassulta puhua kunnianhimosta, kun kyse on elämän ja kuoleman realiteeteista.

Lemström sanoo, että vasemmistossa muistetaan aina myös ottaa keskusteluun mukaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Ilmastokriisin hinta ei saa jäädä maksettavaksi heille, joilla on jo muutenkin vähemmän.

– Olen nostanut ilmastopolitiikan yhdeksi oman kuntavaalikampanjani kolmesta kärkiteemasta. Poliitikkojen liian hidas ja kunnianhimoton puuttuminen ilmastonmuutokseen on yksi niistä syistä, joiden vuoksi olen itse lähtenyt mukaan politiikkaan. En voi vain katsella vierestä, kun tuhoamme maapallomme.

Ympäristöä kunnioittavaa kaupunkitilaa

Kaupunkiluonnon suojelu ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä ilmanlaadun parantaminen ovat keskeisiä tekoja kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Energiatehokkuuden lisääminen, hukkalämmön talteenotto sekä uusiutuvat energiaratkaisut toimivat keinoina hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi tällä vuosikymmenellä. Kivihiilen käyttö on lopetettava jo vuoteen 2025 mennessä.

Kattavat ja edulliset joukkoliikenneratkaisut luovat tulevaisuuden vihreää Helsinkiä.

(Helsingin vasemmistoliiton kuntavaalikärjet, kärki 3)