PAM

Liiton toiminnan tappioita on katettu sijoitustoiminnan tuotoilla viime vuodet.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ilmoitti aamulla käynnistävänsä tuotannollisista ja taloudellisista syistä yhteistoimintaneuvottelut. Säästötarve on 31 henkilötyövuotta liiton kaikkia toimintoja ja työntekijöitä koskevissa neuvotteluissa. PAMissa on 176 työntekijää, joista 72 työskentelee kahdessatoista aluetoimistossa ja loput 104 keskustoimistossa.

Neuvottelut eivät koske Palvelualojen työttömyyskassaa.

Liitto perustelee yt-neuvotteluja tarpeella saada jäsenmaksutulot ja menot parempaan tasapainoon. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana PAMin toiminta- ja henkilöstökulut ovat olleet jäsenmaksutuloja suuremmat. Varsinainen toiminta on ollut vuosittain miinuksella keskimäärin 4,3 miljoonaa euroa.

PAMin toiminnanjohtaja Jyrki Konola kertoo, että yhteistoimintaneuvotteluissa etsitään pysyvämpiä ratkaisuja talouden tasapainottamiseksi.

– Olemme vuosittain hakeneet kustannussäästöjä toimintamenoja karsimalla. Tämä tie on nyt käyty loppuun ja siksi käynnistämme yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteenamme on löytää sellaisia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, joilla on pitkäaikaisempia taloudellisia vaikutuksia.

ILMOITUS

Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka kasvattavat jäsenmäärää ja vähentävät kustannuksia.

Konola pitää henkilöstön vähentämistä todennäköisenä.

– Haluamme löytää ratkaisuja toimintaa kehittämällä. Varaudumme myös siihen, ettei pysyvämpään talouden tasapainottamiseen päästä ilman henkilökunnan vähentämistä. Neuvottelut koskevat kaikkia liiton toimintoja ja työntekijöitä. Säästötarve vastaa noin 31 henkilötyövuoden kustannuksia.

Tappioita katettu sijoitusten tuotoilla

Konola kertoo, että viime vuodet varsinaisen toiminnan tappiot on katettu sijoitustoiminnan tuotoilla. Hän pitää kestämättömänä tilannetta, jossa sijoitustoiminnan tuottoja käytetään toistuvasti toiminta- ja henkilöstömenoihin.

– Olemme lähellä tilannetta, jossa joudumme myymään sijoitusomaisuutta varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Olemme vastuussa jäsenistöllemme, että hoidamme taloutta tavalla, joka mahdollistaa vahvan edunvalvonnan ja hyvän jäsenpalvelun. Omaisuus on tarkoitettu työtaistelujen rahoittamiseksi eikä päivittäisen toiminnan pyörittämiseen. Emme voi heikentää PAMin neuvotteluvoimaa murentamalla työtaisteluvalmiutta, Konola perustelee yt-neuvottelujen aloittamista.