Lehtikuva/Emmi Korhonen

Kansainvälinen vertailu osoittaa, ettei yritysverolainsäädäntö estä tehokkaasti voitonsiirtoa.

Suomi sijoittuu sijalle 32 yhteensä 70 maata kattavassa Corporate Tax Haven -indeksissä . Kyseessä on Tax Justice Networkin joka toinen vuosi julkaisema indeksi, joka mittaa eri maiden osuutta kansainvälisen voitonsiirron mahdollistamisessa. Mitä korkeammat pisteet, sitä heikommin maan katsotaan estävän veroparatiisitaloutta.

Vertailusta kertoo Finnwatch.

Indeksi pohjautuu laajaan arvioon eri maiden yritysverolainsäädäntöjen heikkouksista. Lisäksi siinä otetaan huomioon monikansallisten yritysten taloudellisen toiminnan volyymi kussakin maassa. Näiden kahden tekijän perusteella muodostetaan kunkin maan roolia kansainvälisen voitonsiirron mahdollistajana kuvastava pisteytys.

– Suomen veroparatiisipisteitä nostattavat edellisten vuosien tapaan tutut läpinäkyvyyteen ja verovälttelyn estämistoimien puutteisiin liittyvät lainsäädännölliset heikkoudet, kertoo Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.

Suomi saa korkeimman mahdollisen pisteytyksen peräti kahdeksassa eri osa-alueessa. Indeksin mukaan Suomen yritysverolainsäädännön suurimpiin heikkouksiin lukeutuvat puutteelliset konsernin sisäisiä veloituksia koskevat rajoitukset.

Konsernin sisäisiin rojalteihin ja palveluveloituksiin ei kohdistu Suomessa lainkaan rajoituksia eli kyseiset kulut saadaan vähentää verotuksessa kokonaan siitä huolimatta, että eriä hyödynnetään konsernin sisäisessä voitonsiirrossa.

ILMOITUS

Korkokulujen vähentämistä on sen sijaan rajoitettu jo vuosien ajan, mutta Suomen korkovähennysrajoitukset on todettu indeksissä heikoiksi. Tämä johtuu siitä, että vähennyskelpoisten korkokulujen yläraja on korkea, rajoituksilta voi välttyä kokonaan tasevapautuksen avulla ja rahoitussektori on jätetty rajoitusten ulkopuolelle.

– Korkovähennysrajoitusten heikkoudet ovat olleet tiedossa jo pitkään, ja nykysääntelyn toimivuudesta on valtiovarainministeriössä tekeillä selvitys. Selvityksen valmistuttua ongelmat on vihdoin korjattava, painottaa Hietanen.

OECD-maat johtavia verovälttelijöitä

Suomi saa indeksissä risuja myös verotietojen heikosta läpinäkyvyydestä. Tähän vaikuttavat muun muassa verotusta koskevien oikeudenkäyntiasiakirjojen salaaminen sekä se, etteivät ennakkoveropäätökset ole julkisesti saatavilla.

Corporate Tax Haven -indeksin kärkisijoja pitelevät edellisten vuosien tapaan Britannian merentakaisiin alueisiin lukeutuvat Neitsytsaaret, Caymansaaret ja Bermuda. Näitä seuraavat Euroopan omat verokeitaat Alankomaat, Sveitsi ja Luxemburg.

Tax Justice Network korostaa omassa tiedotteessaan OECD-maiden roolia voitonsiirron mahdollistamisessa: järjestön mukaan heikosta säädännöstä johtuva verovälttelyriski on 68 prosenttisesti rikkaiden OECD-maiden ja niiden alusmaiden aiheuttama. Suurimpia kärsijöitä ovat kehittyvät maat.