Lehtikuva/Hanna Matikainen

Jos terveyskeskusten asiakasmaksut poistettaisiin työttömiltä ja eläkeläisiltä, ihmiset hakeutuisivat ajoissa tutkimuksiin ja hoitoon. Yleisesti tulee lopettaa asiakasmaksujen perintä ulkoisilla perintäfirmoilla.

Lahdessa on oltava riittävästi ja eri tarpeisiin päivä-, iltapäivä- ja iltakerhoja helpottamaan kiireistä lapsiperhearkea. Myöskään työpaikan vastaanottamisen esteenä tai hidasteena ei saisi olla tarvittavan hoitopaikan saaminen.

Lahti maksaa sakkomaksuja Suomen valtiolle pitkäaikaistyöttömistä. On tehtävä kaikkemme, että saisimme ihmisiä takaisin työelämään. Keinoina voivat olla varhainen tuki työttömyyden alkaessa ja henkilökohtaiset tai yksikölliset palvelut. Erityisesti nuorten tukemiseen kannattaisi panostaa. Esimerkiksi oppisopimuskoulutusta kannattaisi käyttää nykyistä laajemmin.

Nina Päivärinta
Lahti