Jarmo Lintunen

Paavo Lipposen toisen hallituksen köyhyyspaketti muuttui käytännössä työmarkkinatuen lapsikorotusten korottamiseksi vuonna 2002. Lapsimäärästä riippuen luvassa oli 300–600 markan kasvu kuukausituloihin.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, toinen valtiovarainministeri Suvi-Anne Siimes harmitteli, ettei hallituskumppaneilta löytynyt tukea työmarkkinatuen tasokorotukselle, jota asiantuntijat pitivät parhaana vaihtoehtona.

Lipponen lupasi hallituksen jatkavan ponnisteluja köyhyyden ja syrjäytymisen estämiseksi.

Hän muistutti, että jo vuonna 2001 toteutuu miljardin markan köyhyyspaketti, joka sisältää kansaneläkkeiden perusosan korotuksen sekä kuntouttavan työtoiminnan. Lisäksi valtionverotuksen alimman veroluokan poisto hyödyntää tuntuvasti pienituloisia ja edistää harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämistä.