All Over Press/Ismo Pekkarinen

Sosiaali- ja terveysuudistusta ei voi rakentaa ottamatta huomioon olemassa olevaa tilannetta. Pirkanmaalla toimivat tekonivelsairaala Coxa ja Sydänsairaala on perustettu parantamaan julkisesti rahoitetun erikoissairaanhoidon saatavuutta ja hoidon laatua. Kumpikin sairaala on toiminnallaan ja sen tuloksilla todistanut, että julkisesti omistetut yhtiöt voivat toimia erinomaisesti ja olla oman alansa johtavia toimijoita. Coxan ja Sydänsairaalan omistajina ovat sairaanhoitopiirit ja kunnat.

Coxa ja Sydänsairaala ovat tarjonneet lääketieteellisesti perusteltua hoitoa potilaille lompakon paksuudesta riippumatta. Kummankin sairaalan jatko pitää taata sote-uudistuksessa. Se on välttämätöntä sekä hoitoa tarvitsevien potilaiden että erikoissairaanhoidon toimintojen kehittämisen näkökulmasta.

Hoitokäytäntöjä kehittämällä Coxa ja Sydänsairaala ovat myös hillinneet kustannusten kasvua, mikä on sopusoinnussa sote-uudistuksen sosiaali- ja terveydenhuollon menojen hillitsemistavoitteen kanssa. Sen sijaan, että osakeyhtiömalliin perustuva toiminta ajettaisiin periaatteellisista syistä alas, olisikin syytä pohtia, miten yhtiöissä tehdystä kehittämistyöstä voisi ottaa mallia. Pohdittava olisi myös, millaisin rakentein toiminnallinen, kehitystyötä tukeva itsenäisyys olisi mahdollista suurissa palveluntuottajaorganisaatioissa.

Mikko Aaltonen
Sinikka Torkkola
Tampere

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!