Sirpa Koskinen

Yhdeksän työväenlehteä

Työväenlehdiksi kutsutaan poliittisia tai aatteellisia sanomalehtiä, jotka ovat läheisesti sidoksissa työväenliikkeeseen, vasemmistopuolueisiin tai ammattiyhdistysliikkeeseen.

Perinteisesti työväenlehdet tukevat työväenliikkeen tavoitteita muun muassa parempien työolojen ja palkkauksen sekä lyhyemmän työajan puolesta sekä puolustavat köyhiä.

Vasemmistoliittoa lähellä ovat oululainen Kansan Tahto, helsinkiläinen Kansan Uutiset ja tamperelainen verkkolehti Vasen Kaista.

Helsingissä ilmestyvä Tiedonantaja on Suomen Kommunistisen Puolueen ja Työkansan Sanomat Rauhan ja Sosialismin puolesta – Kommunistisen Työväenpuolueen pää-äänenkannattaja.

SDP:n Arbetarbladet ja Demokraatti ilmestyvät Helsingissä ja Viikko Pohjois-Karjala Joensuussa.

Sitoutumaton vasemmistolehti Ny Tid on helsinkiläinen julkaisu.

Lisäksi ilmestyy kaksi vasemmistolaista kulttuuri- ja mielipideaikakauslehteä, Libero ja Kulttuurivihkot.

Suomessa ilmestyy yhdeksän työväenlehteä, joiden yhteenlaskettu lukijakunta on arviolta muutamissa kymmenissä tuhansissa.

Median murros ja erityisesti median keskittyminen isoille mediataloille on myllertänyt myös työväenlehdistöä. Median keskittyessä aluelehtiä myöten on vaarana, etteivät pienemmät mediat saa ääntään kuuluviin. Moniäänistä mediaa pidetään kuitenkin demokratian yhtenä kulmakivenä.

– Uskottava media ei voi olla vain sitä, että samat jutut toistuvat samanlaisina saman konsernin lehdissä eri puolilla maata. Tarvitaan monipuolisuutta, punnittuja, luotettavia ja journalistisesti tehtyjä vaihtoehtoja. Ja lisäksi medialukutaitoa, kriittisyyttä lukijoilta, toteaa aikakauslehti Kansan Tahdon päätoimittaja Tero Kaikko sähköpostihaastattelussa.

Median keskittyminen asettaa työväenlehdille paineita kirkastaa omaa linjaansa sekä löytää moniäänisyyttä arvostava lukijakunta. Esimerkiksi vasemmistolaiset kuukausijulkaisut Ny Tid ja Kansan Tahto ovat keskittyneet kulttuuriin. Kommunistinen Työkansan Sanomat on levittäytynyt useille verkkoalustoille. Viikko Pohjois-Karjala suunnittelee laajentuvansa naapurimaakuntaan. Tiedonantaja panostaa uutisiin. Demokraatti luottaa ajankohtaisuuteen ja kulttuuriin. Kansan Uutiset kiinnostaa lukijoita yli puoluerajojen. Vasen Kaista keskittyy alueelliseen uutisointiin. Arbetarbladet palvelee ruotsinkielisiä sosialidemokraatteja.

Uutisilla uuteen nousuun

Suomen Kommunistisen Puolueen pää-äänenkannattaja Tiedonantaja on päätoimittajansa Petra Packalénin mukaan saanut lisää lukijoita määrätietoisella työllä.

– Ryhdyimme viime vuonna julkaisemaan verkossa joka arkipäivä uutisen, jota ei ole painetussa lehdessä. Kävijämäärä nousi yli 100 prosenttia. Se oli suunnitelmallisuuden ansiota, Packalén kertoo.

Tiedonantaja on kuukausijulkaisu, jossa on ilmiöitä taustoittavia kirjoituksia ja syvällisiä haastatteluja. Kerran vuodessa julkaistaan useamman kymmenen tuhannen kappaleen teemanumero, joka tänä vuonna käsittelee ammattiyhdistystoimintaa. Teemanumero on ilmainen. Tiedonantaja on luettavissa myös digilehtenä maksumuurin takana.

Oma ääni esiin talkoovoimin

Työkansan Sanomat tehdään talkoovoimin, sillä Kommunistinen Työväenpuolue ei avusta pää-äänenkannattajaansa taloudellisesti.

– Painotyöt on tilattu ulkopuoliselta. Muuten teemme kaiken itse, toteaa päätoimittaja Rauno Lintunen.

Tuotot tulevat tilauksista ja vapaaehtoisista lahjoituksista. Lahjoittajien nimet ja lahjoitussummat julkaistaan lehdessä. Toiminta on Lintusen mukaan voitollista.

Työkansan Sanomat ilmestyy 14 kertaa vuodessa myös verkossa. Lisäksi lehti tuottaa ohjelmaa radioon sekä videoita YouTube-kanavalle.

– Se, mikä on menetetty printtipuolella, on saavutettu nettipuolella ja sosiaalisessa mediassa, Lintunen sanoo.

Kohta 10-vuotias verkkojulkaisu Vasen Kaista tehdään myös talkoovoimin. Julkaisu on Pirkanmaan Vasemmiston pää-äänenkannattaja.

Päätoimittaja Oskari Jokisen mukaan Vasen Kaista tuo esille näkökulmia, jotka kaupallisessa mediassa jäävät huomiotta. Avustajakunta tuottaa uutisia Euroopasta ja eri puolilta maailmaa.

– Ainoat, mitkä julkaisun tekemisessä maksavat, ovat verkkotunnus ja kulukorvaukset.

Painettua lehteä toivotaan

Ruotsinkielisten sosialidemokraattien Arbetarbladet ilmestyy pääasiassa verkossa, mutta julkaisee joka toinen vuosi painetun teemalehden. Tänä vuonna lehden teemana on kestävä tulevaisuus eli Hållbar framtid.

Vt. päätoimittaja Topi Lappalaisen mukaan Arbetarbladetin iäkkäämmät lukijat toivovat paperijulkaisua. Lehden verkkosivuja lukevat kuitenkin kaiken ikäiset.

– Yli 80-vuotiaat puolueveteraanitkin lukevat verkkomateriaalia säännöllisesti ja kommentoivat nettiuutisia, Lappalainen toteaa.

Aikakauslehti Demokraatin talous on vakautunut vuoden 2018 koko henkilöstöä koskeneiden yt-neuvottelujen ja irtisanomisten jälkeen. Joka toinen viikko ilmestyvä painettu aikakauslehti verkkosivuineen tavoittaa vt. päätoimittaja Rane Aunimon mukaan 150 000 lukijaa viikossa. Painetun lehden tilaajamäärät vähenevät, mutta Aunimon mukaan verkko vetää yhä enemmän ja sillä haetaan korvausta myös menetetyille tilaajamäärille.

Uskolliset tilaajat
yli puoluerajojen

Kansan Uutiset on ainut valtakunnallinen vasemmistolainen viikoittain ilmestyvä paperilehti, jolla on myös verkkolehti ja digilehti. Asiakastutkimuksen mukaan yli puolet tilaajista on tilannut lehteä yli 10 vuotta. Paperilehteä lukevat keski-ikäiset ja iäkkäät, mutta verkkolukijat ovat kaiken ikäisiä, erilaisista yhteiskuntaluokista ja edustavat monenlaisia maailmankatsomuksia. Myös Kansan Uutisissa on käyty lähiaikoina yt-neuvottelut.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka uskoo median murroksen jatkuvan teknologian ja mediankäyttötottumusten muuttuessa.

– Olisi hienoa, jos löydettäisiin sellainen paketti, jossa verkko ja paperilehti täydentäisivät toisiaan taloudellisesti kannattavasti, Puhakka toteaa.

Hän arvioi, että ajan myötä paperilehden rooliksi jää ilmiöiden taustoittaminen.

Puhakka ja Arbetarbladetin Lappalainen toteavat, että työväenlehdistön lukijat eivät ole enää duunareita raskaasta teollisuudesta. Nykyajan duunari on usein yksinyrittäjä tai yrittäjyyteen pakotettu.

Laajentuminen tavoitteena

Viikko Pohjois-Karjala päätoimittajan Arto Miettisen mukaan maakuntalehti saavutti viime vuonna tuloksellisen torjuntavoiton koronasta. Sopeuttamistoimena lehti muun muassa pudotti ilmestymiskertojaan 37 numeroon. Tänä vuonna lehti ilmestyy jo 42 kertaa. Lisäksi Viikko Pohjois-Karjala suunnittelee toiminnan laajentamista naapurimaakuntaan, josta puuttuu sd-palkansaajalehti.

– Kuntavaalien alla pilotoidaan Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon yhteisen vaalipiirin kattava painos Viikko Savo-Karjala -nimellä. Palautteen perusteella pohdimme, voisiko lehti laajentua pysyvästi Savoon, Miettinen kaavailee.

Vahvasti keskittyneestä alueellisesta mediasta huolimatta Viikko Pohjois-Karjala pyrkii löytämään oman paikkansa.

– Meidän on löydettävä oma profiilimme ja lukijakuntamme sen sijaan, että yrittäisimme kilpailla isojen konsernien kanssa samasta elintilasta.

Kulttuurijulkaisulle pientä tukea

Nyt Tid ja Kansan Tahto ovat erikoistuneet kulttuuriin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– Kansan Tahtoa tehdään kovin rajallisilla resursseilla. Monta vuotta toimimme täysin markkinaehtoisesti, ilman mitään rahallista tukea Vasemmistoliitolta, mutta nyt saamme pienen tuen puolueelta. Jokainen tilaus ja jokainen ilmoitus on meille tärkeä, päätoimittaja Tero Kaikko toteaa.

Kulttuuriaikakauslehti Ny Tid kertoo verkkosivuillaan kannattavansa punavihreää arvomaailmaa. Se on irronnut puoluerahoituksesta ja on nykyään sitoutumaton.

Ny Tidin päätoimittajaa ei tavoitettu haastatteluun.

Yhdeksän työväenlehteä

Työväenlehdiksi kutsutaan poliittisia tai aatteellisia sanomalehtiä, jotka ovat läheisesti sidoksissa työväenliikkeeseen, vasemmistopuolueisiin tai ammattiyhdistysliikkeeseen.

Perinteisesti työväenlehdet tukevat työväenliikkeen tavoitteita muun muassa parempien työolojen ja palkkauksen sekä lyhyemmän työajan puolesta sekä puolustavat köyhiä.

Vasemmistoliittoa lähellä ovat oululainen Kansan Tahto, helsinkiläinen Kansan Uutiset ja tamperelainen verkkolehti Vasen Kaista.

Helsingissä ilmestyvä Tiedonantaja on Suomen Kommunistisen Puolueen ja Työkansan Sanomat Rauhan ja Sosialismin puolesta – Kommunistisen Työväenpuolueen pää-äänenkannattaja.

SDP:n Arbetarbladet ja Demokraatti ilmestyvät Helsingissä ja Viikko Pohjois-Karjala Joensuussa.

Sitoutumaton vasemmistolehti Ny Tid on helsinkiläinen julkaisu.

Lisäksi ilmestyy kaksi vasemmistolaista kulttuuri- ja mielipideaikakauslehteä, Libero ja Kulttuurivihkot.