Lehtikuva/Vesa Moilanen

”Epävarmuus toimeentulosta kuormittaa opiskelijoita muutenkin vaikeassa tilanteessa.”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen on huolissaan opiskelijoiden jaksamisesta. Hän teki kirjallisen kysymyksen, jossa esittää koronatukitoimena korkeakouluopiskelijoille lisää opintotukikuukausia.

– Hallituksen tulisi tunnistaa korkeakouluopiskelijoiden haasteet koronan keskellä ja etsiä tukikeinoja. Konkreettinen keino tukea opiskelijoita vaikeissa olosuhteissa olisi opintotukikuukausien lisääminen, Sarkkinen ehdottaa.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat olleet jo vuoden etäopetuksessa. Monet opiskelijat kokevat pitkittyneen etäopetuksen raskaana ja hankalana. Myös sosiaalinen eristyneisyys ja yhteisön tuen puute kuormittavat monia opiskelijoita. Monien opinnot ovat hankaloituneet ja venyneet, jopa keskeytyneet. Lisäksi monet ovat menettäneet tuloja, kun tyypillisesti opintojen ohessa tehtävät työt esimerkiksi palvelusektorilla ovat koronan takia vähentyneet.

– Epävarmuus toimeentulosta ja pelko opintotukikuukausien loppumisesta kuormittaa opiskelijoita muutenkin vaikeassa koronatilanteessa, Sarkkinen toteaa.

Hänen mukaansa lisäämällä opintotukikuukausia ja väljentämällä vaatimuksia opintojen etenemisestä voitaisiin helpottaa opiskelijoiden tilannetta.

– Päätös voitaisiin tehdä määräaikaisena tai kertaluonteisena koronatukitoimena.