Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Vasemmistoliitto rahoittaisi kuntien uuden miljardin korjaamalla verotuksen epäoikeudenmukaisuuksia. Raha menisi kuntien hyvinvointipalveluihin.

Vasemmistoliitto arvioi, että vaikka valtio on avokätisesti tukenut kuntia koronakriisin keskellä, kuntatalouden vahvistamiseksi tarvitaan toimia myös pitkällä tähtäimellä. Puolue lisäisi miljardi euroa kuntien hyvinvointipalveluihin. Keinot se kertoi torstaina julkistetussa kuntatalousohjelmassa.

– On huolestuttavaa nähdä, miten monessa kunnassa palvelut on nyt jo leikattu minimiin ja uusia leikkauksia suunnitellaan silti, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo sanoo.

– Me haluamme tukkia turhat verovuodot, oikeudenmukaistaa verotusta ja ohjata rahat parantamaan kaikkien ihmisten arkea. Ihmisten hyvinvointiin panostaminen on arvovalinta.

”Verovuodot luovat ison loven valtion verokassaan.”

Vasemmistoliitto julkaisi tänään torstaina kuntatalousohjelman, jossa esitellään keinoja talouden tasapainottamiseksi kuntatasolla sekä selvitetään sitä, miten verouudistuksilla valtion on mahdollista kerätä yli miljardi euroa rahaa lisää hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi kunnissa.

– Ehdotetut verouudistukset eivät muuta tavallisen palkansaajan tai pk-yrityksen arkea, vaan verot kohdistuvat pääosin erittäin suurituloisiin. Nyt viimeistään on aika rakentaa Suomeen oikeudenmukainen verojärjestelmä, joka ei tarjoa valmiita paikkoja verovälttelylle, Saramo jatkaa.

ILMOITUS

Osinkovero uusiksi

Vasemmistoliitto haluaa varmistaa, että kunnissa panostetaan hyvinvointiin ja julkisiin palveluihin leikkausten sijaan. Se painottaa, että vastuuta on myös valtiolla: Valtion varmistettava, että kunnilla on varaa vahvistaa hyvinvointipalveluita.

– Kuntavaaleissa on valitettavan yleistä, että puolueet esittelevät pitkän listan hienoja tavoitteita, mutta eivät kerro, miten palveluiden parantamiseen on mahdollista ohjata lisää rahoitusta. Pahimmassa tapauksessa puolueet tekevät samaan aikaan omien vaaliteemojensa kanssa täysin ristiriidassa olevia talouspäätöksiä kuntatasolla, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

– Tämä on nähty esimerkiksi nuorten palvelujen ja koulutuksen kohdalla monessa isossa kaupungissa. Vasemmistoliitto on omat esityksensä hyvinvointipalveluiden vahvistamiseksi tuonut julki, ja haastamme kaikki muutkin puolueet tekemään saman.

Vasemmistoliiton tavoitteena on muun muassa uudistaa osinkoverotus, joka nyt suosii suuria pääomatuloja listaamattomista yhtiöistä sekä kannustaa verosuunnitteluun ja keinotekoiseen tulonmuuntoon. Siitä kertyy isoin potti, 350 miljoonaa euroa, hyvinvointipalveluihin tarvittavaan miljardiin.

Puolue ajaa myös pientä lähdeveroa nyt osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen osingoille.

– Meidän tavoitteemme on varmistaa, että myös suuresta omaisuudesta ja suurista pääomatuloista maksetaan yhtälailla veroa. Tällä hetkellä verotusjärjestelmä on epätasa-arvoinen ja suosii rikkaita. Verovuodot luovat ison loven valtion verokassaan, Andersson sanoo.

Miljardin arvoinen vero-ohjelma

Jotta valtio onnistuisi keräämään miljardi euroa lisää julkistalouden kassaan vasemmistoliitto esittää kuntatalousohjelmassaan tuttuun tapaan myös muun muassa pääomatuloasteikon progression kasvattamista. Nyt pääomatuloista kuten osingoista tai vuokratuloista veroa maksetaan pääsääntöisesti 30 prosenttia 30 000 euroon asti, ja tätä suuremmista tuloista 34 prosenttia riippumatta siitä, kuinka paljon tuloja on.

– Tulojen kasvaessa tosiasiallinen veroaste voi jopa laskea, sillä suursijoittajat voivat hyödyntää erilaisia holding-yhtiörakenteita ja muita verosuunnittelujärjestelyitä välttääkseen veroja, vasemmistoliitto muistuttaa.

Vasemmistoliiton tavoitteena on luopua ansio- ja pääomatulojen erillisverotuksesta. Yhdistetty verotus kaikille tuloille tekisi pääomatuloverotuksesta aidosti progressiivista, keventäisi pienten pääomatulojen verotusta ja hyödyttäisi kaikkia muita kuin suurten pääomatulojen saajia.

– Veropohjan laajenemisen ja tiivistymisen myötä tuloveroasteikkoa voitaisiin jopa keventää varsinkin pieni- ja keskituloisilta, puolue arvioi.

Varallisuusvero takaisin

Puolue palauttaisi myös varallisuusveron.

– Varallisuusvero ei kuitenkaan kohdistuisi esimerkiksi asuntojen ja kesämökkien kaltaiseen omaisuuteen, joka on jo kiinteistöveron, tai jonkun muun veron piirissä. Veropohjaltaan laaja ja tiivis varallisuusvero tuottaisi huomattavan verokertymän jo hyvin pienellä veroprosentilla, vasemmistoliitto arvioi..

Vasemmistoliitto asettaisi myös luonnollisten henkilöiden maastapoistumisveron hillitsemään sellaista verovälttelyä, jossa edunsaaja siirtää kirjansa ulkomaille välttääkseen Suomen veroja. Lisäksi puolue tiivistäisi välillisen sijoittamisen instrumenttien veropohja, rajoittaisi listaamattomien yhtiöiden osinkohuojennuksia ja rajoittaisi konsernilainojen korkovähennysoikeutta.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!