Jussi Joentausta

Mikä intressi työnantajalla ylipäätään on vaikuttaa siihen, kuka työntekijöiden edustaja on, kysyy työehtoasiantuntija.

Työmarkkinajärjestöjen paikallisen sopimisen työryhmä ei saanut valmista aikaan keskiviikkona. Sen on tarkoitus jatkaa perjantaina ja ensi viikolla tilannetta käsittelee työministeri Tuula Haataisen johtama työllisyyden edistämisen ministeriryhmä.

SAK:ssa tilanteen jumiutumisen syynä pidetään työnantajapuolen pyrkimystä heikentää luottamusmiesjärjestelmää.

– SAK on ollut koko ajan valmis kehittämään paikallista sopimista työehtosopimusten kautta, tasapuolisen neuvotteluaseman lähtökohdista. Luottamusmiehen valintaoikeuden tulee olla selvä myös järjestäytymättömien työnantajien työpaikoilla, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta painotti keskiviikkona.

Pyrkimykset heikentää luottamusmiesjärjestelmää ihmetyttävät SAK:n neuvottelijana toimivaa työehtoasiantuntija Karoliina Huovilaa. Hänen mukaansa on todistettua, että luottamusmiehen kautta tapahtuva sopiminen on toimivaa ja tehokasta.

Huovila kysyy, mikä intressi työnantajalla ylipäätään on vaikuttaa siihen, kuka työntekijöiden edustaja on.

ILMOITUS

– Ilman edustajaa sopiminen on joka tapauksessa useimmissa tapauksissa mahdotonta.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja Suomen Yrittäjien (SY) yhteinen kanta on, ettei paikallinen sopiminen saisi olla kiinni siitä, millainen henkilöstön edustus yrityksessä on. Sopimisen olisi oltava mahdollista myös yrityksissä, joissa ei ole luottamusmiestä.

Oikeudet kiinnostavat, velvollisuudet eivät

SAK:n mukaan työnantajapuoli on halunnut laajentaa sopimista yleissitovaan kenttään ilman, että yleissitovuuden nojalla työehtosopimusta noudattavat työnantajat sitoutuisivat työehtosopimuksen tuomiin velvollisuuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi luottamusmiehen asema ja oikeudet.

Näyttääkin siltä, että työnantajaosapuolta kiinnostaa saada oikeuksia ja väistää velvollisuudet, SAK kommentoi neuvottelutilannetta.

SAK:n mielestä paikallista sopimista edistetään parhaiten nimenomaan työehtosopimusten kautta. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia ei nytkään hyödynnetä täysimääräisesti. Luottamusmieskyselyissä esteeksi on usein noussut nimenomaan työnantajan haluttomuus sopia.

– Tähän mennessä työnantajaosapuoli ei ole ollut halukas kompromisseihin ja voi kysyä, onko kyseessä aito tarkoitus edistää paikallista sopimista vai enemmänkin halu murtaa nykyinen työmarkkinajärjestelmä, SAK:n työehtoasiantuntija Karoliina Huovila pohtii.