Lehtikuva/Jussi Nukari

Yrittäjien mielestä tilanne on suuri lässähdys, SAK syyttää työnantajia haluttomuudesta liikkua asemistaan.

Työmarkkinajärjestöjen paikallisen sopimisen työryhmä ei saanut tulosta aikaan keskiviikon määräaikaan mennessä. Ryhmä kokoontuu uudelleen perjantaina ja hallituksen työllisyyden edistämisen työryhmä käsittelee tilannetta ensi viikolla.

Työryhmän julkaisi iltapäivällä muistion jatkoaskelista. Työtä halutaan jatkaa ja jatkossa keskittyä muun muassa tarkastelemaan lainsäädäntöä paikallisen sopimisen edellytysten parantamiseksi sekä tekemään asiasta vaikutusarvioita.

Työministeri Tuula Haatainen kutsui tilannetta ”valitettavaksi”. Hän kuvasi näkemysten olevan vielä kovasti erillään ja kesken, mutta toivoi asiassa päästävän eteenpäin.

Järjestöt syyttelivät tilanteesta toisiaan.

Työnantajajärjestöt purkivat turhautumistaan.

– Tämä on pettymys, mutta ei valitettavasti suuri yllätys. Jo hallitusohjelman varsin yleispiirteinen kirjaus lupasi erimielistä lopputulosta, EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä totesi.

– Tämä on iso pettymys ja suuri lässähdys. Töitä on tehty koko vaalikausi, mutta mitään ei ole saatu toistaiseksi aikaan, kommentoi Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

ILMOITUS

EK ja SY ovat samaa mieltä siitä, että laista olisi poistettava kaikki järjestäytymättömiä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavia yrityksiä koskevat sopimisen kiellot. Lisäksi tulisi varmistaa, että paikallinen sopiminen on mahdollista yrityksissä riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon vai ei.

– Lisäksi paikallinen sopiminen ei saisi olla kiinni siitä, millainen henkilöstön edustus yrityksessä on. Sopimisen olisi näin oltava mahdollista myös yrityksissä, joissa ei ole luottamusmiestä, Äimälä sanoi.

SY: Tekeillä oli luottamusmiespakko

SY:n Pentikäinen patisti hallitusta lisäämään painetta, jotta työryhmässä päästään kunnolla eteenpäin.

Pentikäisen mukaan työryhmässä on ollut keskusteluissa kaksivaiheinen malli, joka oli lähellä viime vaalikaudella esitettyä niin sanottua kilpailukykysopimusmallia. Se olisi tarkoittanut ”luottamusmiespakkoa” yleissitovaan kenttään.

Ensi vaiheessa olisi ollut suositus työehtosopimusosapuolille lisätä työehtosopimuksissa paikallisen sopimisen liikkumatilaa ja varsinkin mikroyrityksissä. Toisessa vaiheessa olisi poistettu sopimisen kiellot ja vahvistettu luottamusmiesjärjestelmää yleissitovassa kentässä.

– Emme usko suosituksiin. Suositus ei olisi asiallisesti tarkoittanut mitään. Niihin ei voi vaikuttaa hallitus eikä työryhmä. Tässä olisi suositusten varjolla tuotu luottamusmiespakko yleissitovaan kenttään, Pentikäinen sanoo.

SAK: Olemme valmiit jatkamaan

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi STT:lle, että järjestön tavoitteena oli tasavertaisen neuvotteluaseman turvaaminen myös järjestäytymättömien yritysten kentässä.

– Meille ei käy, jos järjestäytymättömät työnantajat asetetaan parempaan asemaan kuin järjestäytyneet.

Hän korosti, että hallitusohjelman kirjaus paikallisen sopimisen edistämisestä työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän kautta on keino viedä asiaa eteenpäin.

Elorannan mukaan ratkaisua on vaikea löytää, jos työnantajapuolella ei ole halua liikkua omista kannoistaan.

– Olemme valmiit edelleen jatkamaan keskustelua.

Hallitus on kaivannut työmarkkinajärjestöiltä linjauksia viimeistään huhtikuun puoliväliriiheen.