Uudenmaan Vasemmistoliitto muistuttaa, että leikkaussaksien teroittamisen sijaan tulisi kiinnittää koronan jälkeisessä ajassa huomio kauemmas tulevaisuuteen.

– Talousviisaus ja tehostaminen eivät tarkoita sitä, että hyvinvointivaltion peruspilareista tulisi tinkiä. Ennaltaehkäisy on lähes poikkeuksetta edullisempaa kuin tilanteiden korjaaminen jälkikäteen, Uudenmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja Mika Mäkelä muistuttaa.

Ulkoistamisen tai yhtiöittämisen oletetut säästöt eivät useinkaan realisoidu suunnitellulla tavalla. Kustannukset voivat jopa kasvaa. Uudenmaan Vasemmistoliiton mukaan vastuullisen kunnan tulee luottaa omaan tehokkaaseen palvelutuotantoonsa eikä edistää yhtiöittämis- ja ulkoistamiskehitystä.

– Tehoa kunnan talouteen voidaan hankkia myös ottamalla työtä takaisin kunnan tekemäksi työksi yksityistämisen ja ulkoistamisen sijaan sekä varmistamalla, että kuntalaisten palvelut ovat saatavilla mahdollisimman keskitetysti, ei siis tehdä päällekkäistä tai pahimmassa tapauksessa ristiriitaista työtä, Mäkelä korostaa.

Keravalla harkitaan tänä keväänä osan aiemmin ulkoistetuista tehtävistä palauttamista takaisin kunnan omaksi työksi

Keravalta oppia ulkoistetun työn palauttamiseen kunnan työksi

Keravalla on havaittu, että monissa muun muassa kuntatekniikan tehtävissä kunnan omana työnä tehty työ on kokonaistaloudellisesti edullisempaa kuin ulkoistettu työ, jossa yksityisen toimijan pitäisi sekä saada tehtävät hoidettua laadukkaasti että kerättyä myös yritykselle voittoa.

Keravalla harkitaan tänä keväänä osan aiemmin ulkoistetuista tehtävistä palauttamista takaisin kunnan omaksi työksi. Uudenmaan Vasemmistoliitto kannustaa myös muita kuntia palauttamaan ulkoistettuja töitä kunnan omaksi työksi.

Uudenmaan Vasemmistoliiton kevätpiirikokous järjestettiin lauantaina Keravalta etäyhteyksillä. Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, opetusministeri Jussi Saramo alusti poliittisesta tilanteesta. Kokouksessa esillä olivat erityisesti kuntavaalit ja ehdokashankinnan kova loppukiri