Jarmo Lintunen

Pitkäaikainen kunnallisvaikuttaja, ekonomi Eija Loukoila kuoli Helsingissä 16. tammikuuta 2021. Eija olisi kesäkuussa viettänyt 70-vuotissyntymäpäiviään.

Eija syntyi Oulussa 16.6.1951 ja kasvoi työläiskodissa äitinsä ja sisarensa kanssa. Koulutusta arvostava äiti piti huolen lasten kouluttautumisesta, ja Eijakin kävi Oulussa oppikoulun ja lukion. Vuonna 1971 Eija muutti Helsinkiin ja aloitti opinnot kauppakorkeakoulussa valmistuen ekonomiksi. Valmistumisensa jälkeen Eija työskenteli mm. Näkövammaisten liitossa ja CP-liitossa, ja teki pitkän työuran markkinoinnin parissa mainostoimisto Viherjuuressa sekä mediatoimisto Dagmar Oy:ssa. Viimeiset työvuotensa Eija toimi yksityisyrittäjänä toteuttaen tutkimuksia asiakasyrityksilleen ja ollen myös pidetty markkinoinnin kouluttaja.

Helsinkiin muutettuaan Eija asui Vuosaaressa kuolemaansa saakka. Vuosaaresta tuli Eijalle tärkeä ympäristö niin ihmisineen kuin luontokohteineen, joiden olemassaolon puolesta Eija puhui loppuun asti. Eija lähti mukaan Vuosaariseuran toimintaan ja oli seuran puheenjohtaja vuosina 1999–2002. Kaupungin kanssa neuvottelevassa Vuosaari-toimikunnassa Eija oli vasemmistoliiton edustajana aina tähän päivään asti.

Halu toimia vuosaarelaisten puolestapuhujana saatteli Eijan kunnallispolitiikkaan, ja puolueeksi hän valitsi vasemmistoliiton kokien sen arvojen olevan lähimpänä omiaan. Eija ei kokenut ristiriitaisena korkeakoulutustaan, yrittäjyyttään ja vasemmistolaisuutta, mutta puhui julkisestikin kuinka ympäristö saattoi tähän suhtautua ajoittain oudoksuen. Vasemmistoliiton edustajana Eija toimi lautakunnissa, varavaltuutettuna ja valtuutettuna yhteensä 20 vuotta vuoteen 2017 saakka. Eijan lempilapsi oli kaupunkisuunnittelulautakunta, jossa hän istui neljä kautta. Kunnallispolitiikassa Eija halusi edistää Vuosaaren ja koko Helsingin asukkaiden hyvinvointia ja oikeudenmukaista kohtelua, sekä järkevää rakentamista ja luontokohteiden säilyttämistä. Edustustehtävissä hän koki tärkeäksi nimenomaan asukkaiden kuuntelemisen ja heidän puolestaan puhumisen. Vuosaaren asioiden edistäminen huomioitiin myös yhdistyksissä, Eija valittiin Vuoden vuosaarelaiseksi vuonna 2003 ja Vuosaaren Vuokoksi vuonna 2014.

Aktiivisten vuosien aikana Eija ehti olla mukana myös useissa muissa luottamustoimissa. Hän oli vasemmistoliiton Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, istui Vuosaaren urheilutalon ja Helsingin yrittäjien hallituksessa, osallistui taloyhtiön toimintaan niin rivijäsenenä kuin hallituksessakin, toimi vaalilautakunnan puheenjohtajana vuonna 1999 ja käräjäoikeuden lautamiehenä vain muutamia mainitaksemme.

Eläkkeelle jäätyään Eija ei hakeutunut enää kunnallispolitiikkaan, mutta oli vasemmistoliiton jäsen ja Vuosaaren Vasemmiston aktiivi toimien edelleen erilaisissa työryhmissä ja Vuosaari-toimikunnassa. Hän osallistui aktiivisesti Vartiokylän eläkeläisten toimintaan ja oli Helsingin eläkeläisten aluejärjestön varapuheenjohtaja. Eija toimi myös Lions Club Soihduissa, ja huolehti Soihtujen tapahtumien kuten Vuosaaren markkinoiden järjestämisestä. Soihdut muistavat Eijan markkinoiden sieluna, joka tunsi kauppiaat ja verkostot, ja oli aina paikalla organisoimassa ja käytännön työssä. Markkinoista tuli Soihtujen yhteisöllinen tapahtuma ja merkittävä varainkeruumuoto vuosaarelaisten lasten, nuorten ja vanhusten tukemiseen.

Vapaa-ajallaan Eija nautti matkustelusta, luonnossa liikkumisesta, kasvimaan hoidosta ja läheisten seurasta. Eijalla oli kaksi lasta ja avioliiton kautta kaksi bonuslasta, sekä yhteensä viisi lastenlasta. Lapset ja lastenlapset olivat tärkeitä, samoin lukuisat ystävät ja kotona olevat kaksi kissaa. Kulttuurista nauttiva Eija kävi teatterissa, konserteissa ja näyttelyissä ystäviensä ja lastensa kanssa. Lapissa Salla muodostui Eijalle tärkeäksi paikaksi ja Eija vietti siellä vuosittain useamman viikon nauttimassa Lapin tuntureista ja ruskasta syysaikaan.

Eija muistetaan hyvänä keskustelukumppanina, jonka kanssa pystyi sopimaan yhteisistä asioista yli puoluerajojen. Yhteisten asioiden lisäksi Eija auttoi ystäviään. He kertoivat Eijan olleen aina valmis auttamaan, hoitamaan asioita ja tarjoamaan kyytiä autottomille. Eija kävi lastenlasten konserteissa ja koulujen tapahtumissa, leipoi syntymäpäiville ja otti yökylään niin omat kuin bonuslapsetkin. Eijalla oli suuri sosiaalinen sydän.

Tiina Rämet ja Anne Koski
Eijan tyttäret