Antti Yrjönen

Timo Katajainen

Asuu Liedossa, jossa on kuntavaaliehdokkaana

SAK:n järjestöasiantuntija vastuualueena Häme

Vastuulla lisäksi SAK:n vasemmistoryhmän koordinointi

Siirtyi SAK:n palvelukseen JHL:n Turun-aluetoimistosta vuonna 2019

Kuntavaalit

Ehdokashakemusten jättöpäivä 9.3.

Ehdokasasettelun vahvistaminen 18.3.

Ennakkoäänestys 7.–10.4.

Kuntavaalit 18.4.

Uudet valtuustot aloittavat 1.6.

– Ay-taustainen valtuutettu osaa parhaiten ajaa työntekijöille tärkeitä asioita. Tavoitteena on saada ay-liikkeen ääni kuuluviin kunnissa ja kaupungeissa. On siis saatava myös äänestysaktiivisuus nousuun ay-väen keskuudessa.

Näin SAK:n alue- ja järjestöasiantuntija Timo Katajainen tiivistää syyn siihen, miksi palkansaajakeskusjärjestö panostaa kuntavaaleihin monella tavoin.

SAK:n tavoitteena on saada mahdollisimman paljon ay-liikkeen edustajia ehdokkaiksi kuntavaaleissa ja saada tavallisen duunarin ääni kuuluviin paremmin, mikä edellyttää ay-väen äänestysaktiivisuuden nousua.

Töitä SAK:lla riittää, sillä ay-väen keskuudessa äänestysaktiivisuus on aiemmissa vaaleissa jäänyt kymmenisen prosenttiyksikköä kokonaisäänestysprosentista.

Lisänäkyvyyttä ehdokkaille

Jokaisella liitolla on omat kuntavaaleihin liittyvät kampanjansa, mutta myös SAK on mukana vaalityössä. Siellä on mietitty keinoja tukea oman väen ehdokasasettelua ja vaalityötä. Yksi ratkaisu ovat vaalisivustot.

– Keskusjärjestön verkkosivuille kerätään pitkin kevättä ehdokkaiden nimiä. Meidän vaalisivuiltamme jäsenien on helppo etsiä oman paikkakunnan ehdokkaat määrittelemällä puolue ja ammattiliitto, Katajainen kertoo.

Nimien keruu aloitetetaan lähipäivinä.

– Kannattaa seurata SAK:n verkkosivuja tai tilata uutiskirje, jos haluaa olla mukana, Katajainen vinkkaa. Ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä on 9. maaliskuuta.

Suuri määrä ay-ehdokkaita on jo kuntien listoilla, mutta tarkkaa lukua asiasta ei ole käytössä. Katajainen tietää kertoa, että vasemmistoliiton listoilta löytyy myös monia nimekkäitä ay-aktiiveja, kuten vaikkapa Turja Lehtonen (Teollisuusliitto) Turussa, Ilpo Haaja (Teollisuusliitto) Helsingissä, Jouni Jussinniemi (TEO) Pyhäjärvellä ja Mira-Veera Auer (PAM) sekä Suldaan Said Ahmed (PAM) Helsingissä.

– Ehdokkaiden etsintä jatkuu loppuun asti. Jokainen ehdokas on tärkeä, sillä kuntavaalit ovat pitkälle henkilövaalit. Ihmiset äänestävät mielellään samanlaisen profiilin omaavia ihmisiä kuin mitä itse ovat.

Jokainen ehdokas on tärkeä, sillä kuntavaalit on pitkälle henkilövaalit.

Katajainen pyrkii itse Liedon kunnanvaltuustoon takaisin neljän vuoden tauon jälkeen. Hän uskoo, että pienissä kunnissa se, että ehdokkaalla on samantyyppinen tausta kuin äänestäjällä, näyttelee vielä suurempaa osaa kuin isoissa kunnissa.

– Sitä paitsi ay-taustaiset ehdokkaat, jotka ovat usein luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja, ovat jo kertaalleen luotettuja ihmisiä. Heihin voi siis luottaa kuntavaaleissakin. Tiedetään, että nämä kaverit kantavat vastuuta.

Katainen muistuttaa, että kun näitä luottohenkilöitä saadaan päättäjiksi, silloin työntekijöille ja ay-liikkeelle tärkeitä asioita edesautetaan valtuustoissa ja lautakunnissa.

Hyvät palvelut työssäkäyvän tuki

Mitkä asiat kunnissa sitten ovat tärkeitä ay-väelle?

– SAK:n mielestä kuntien palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat kaikkien ulottuvilla, laadukkaita ja kohtuuhintaisia.

Katajainen muistuttaa, että vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut todennäköisesti siirtyvät tulevan kuntavaalikauden aikana hyvinvointialueiden järjestettäviksi, jää kuntien kontolle edelleen useita tärkeitä palveluja kuten varhaiskasvatus ja peruskoulu, kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalvelut sekä vesihuolto, energiantuotanto, jätehuolto ja ympäristöpalvelut.

– Sosiaalisen kantokyvyn säilyttäminen muun muassa kasvukunnissa on eritoten tärkeää. Hyvät palvelut tukevat työssäkäyvän arkea.

Ay-väen intressejä kuntapolitiikassa on muuallakin.

– Maankäyttö, asuminen ja liikenne ovat tärkeitä. Ja tietysti elinkeinopolitiikka, varsinkin korona-aikaan. Nyt tarvitaan potkua työllisyyteen ja talouteen. Tarvitaan valoa sinne tunnelin päähän.

Katainen listaa vielä työllistämispalvelut, jotka ovat tärkeitä vaikkapa nuorille toisen asteen koulunsa lopettaneille, jotka eivät vielä ole löytäneet työpaikkaa. Syrjäytymisprosessi alkaa nopeasti, jos töitä ei löydy.

– Myös aikanaan koronan jälkihoidossa tarvitaan varmasti ay-väen panosta.

Somevaalitko vain?

Kuntavaaleista on povattu somevaaleja. Korona karsii perinteiset toritapahtumat ja muut livevaalitempaukset, joten suuri osa vaalityöstä siirtyy pakosti nettiin.

– Toisaalta sosiaalinen media on varmasti aivan tukossa vaalimainonnasta. Ehkä puhelinsoitot, kirjeet ja perinteinen luukutus tulevat arvoon arvaamattomaan, veikkaa Katainen.

Mutta ei somea ohittaa voi. Eikä vaalikoneita, joiden merkitys kasvaa näissä vaaleissa.

– Niissä ehkä vaalit ratkaistaan. On tärkeää, että ihmiset täyttävät ja käyttävät niitä, jotta meidän arvopohjamme tulee niissä hyvin esille. Toivon myös vaalirauhaa ja ettei näissä vaaleissa olisi minkäänlaista vaalihäirintää somessa, Katajainen sanoo.

Juttuun korjattu 2.3. tieto nimienkeruusta. Se ei ole vielä alkanut, vaan alkaa lähipäivinä.

Timo Katajainen

Asuu Liedossa, jossa on kuntavaaliehdokkaana

SAK:n järjestöasiantuntija vastuualueena Häme

Vastuulla lisäksi SAK:n vasemmistoryhmän koordinointi

Siirtyi SAK:n palvelukseen JHL:n Turun-aluetoimistosta vuonna 2019

Kuntavaalit

Ehdokashakemusten jättöpäivä 9.3.

Ehdokasasettelun vahvistaminen 18.3.

Ennakkoäänestys 7.–10.4.

Kuntavaalit 18.4.

Uudet valtuustot aloittavat 1.6.