Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton puheenjohtaja toivoo kuntien syventävän koulutukseen liittyvää yhteistyötä.

Vasemmistoliitto lähtee asialinjalla kuntavaaleihin, sanoo puheenjohtaja Li Andersson. Kun muut puolueet puhuvat yksittäisistä pormestariehdokkaista ja EU:n elvytyspaketeista, vasemmistoliitto aikoo Anderssonin mukaan keskittyä oikeasti merkittäviin asioihin.

– Keskitymme niihin asiakysymyksiin, joista tiedämme suomalaisten äänestäjien välittävän. Meillä on esittää konkreettisia keinoja ja ratkaisuja ongelmiin kuten koulukiusaaminen, nuorten pahoinvointi ja miten saadaan lisättyä tasa-arvoa terveydenhuollossa, Andersson KU:lle.

Vaalien isoimmaksi teemaksi Andersson nostaa koronan jälkeisen tilanteen.

”Kuntien pitäisi ennemminkin panostaa yhteistyöhön.”

– Minkä tyyppisiä ratkaisuja kuntatasolla tullaan tekemään hoivavelan purkamiseksi ja nuorten pahoinvoinnin vähentämiseksi. Uskon, että ne ovat teemoja, jotka kiinnostavat ihmisiä.

Andersson ripittää muita puolueita siitä, että ne ovat kyllä puheissa huolissaan nuorista, mutta teot puhuvat toista. Vasemmistoliitolle pelkkä huolipuhe ei riitä, kuuluu viesti.

ILMOITUS

– Huolipuheen pitää konkretisoitua tekoina tulevien vuosien aikana liittyen nuorten palveluihin ja koulutukseen. Nyt olemme olleet nurinkurisessa tilanteessa, jossa monet puolueet kyllä harjoittavat huolipuhetta nuorista. Silti ne ovat olleet kuntatasolla mukana tekemässä päätöksiä, joilla leikataan nuorten koulutuksesta ja palveluista. Hyvänä esimerkkinä vihreät ja sosiaalidemokraatit.

Helsingissä vihreät ja sosiaalidemokraatit olivat mukana päättämässä sivistystoimeen tehtävistä säästöistä, joita vasemmistoliitto on kritisoinut voimakkaasti. Se muun muassa irtautui leikkauksen vuoksi budjettisovusta.

– Samalla tavalla Turussa nipistettiin sivistystoimen rahoituksesta, kun valtion korona-avustukset tulivat, Andersson huomauttaa.

Mistä rahat -kysymykseen vasemmistoliitto lupaa vastata lähiaikoina tarkemmin, kun se julkistaa kuntatalousohjelmansa.

– Siinä muun muassa esitämme, minkä tyyppisillä valtakunnan tason verotuspäätöksillä olisi mahdollista kerätä miljardi lisää hyvinvointipalveluiden rahoituskassaan. Sillä on tietysti vaikutusta kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden kannalta.

Andersson ei halunnut avata ohjelmaa enempää vielä tässä vaiheessa. Helsingin Sanomille hän kuitenkin sanoi, että siinä on mukana listaamattomien yritysten osinkoverohelpotuksen poistaminen.

Verkkotukea ehdokkaille

Koronakriisi tulee näyttelemään suurta roolia myös kuntavaalikampanjassa. Kun perinteisiä tapaamisia ei voi järjestää, siirtyy vaalikamppailu lähes täysin verkkoon. Anderssonin mukaan vasemmistoliitto on valmistautunut siihen.

– Olemme panostamassa isosti sosiaalisen median eri kanaviin, koska eri kanavissa on vähän eri-ikäistä väkeä ja vähän erityyppisiä käyttäjiä. Facebookin kautta tavoittaa paremmin vanhempia ikäluokkia, ja Instagramin sekä muiden sovellusten kautta paremmin nuorempia.

Sinänsä sosiaalisessa mediassa toimiminen on erittäin demokraattista, Andersson sanoo. Jos osaa ilmaista itseään ja kirjoittaa hyvin, se on samanlainen alusta niin ministerille kuin perustallaajalle. Yksi ongelma on kuitenkin se, että tuntemattoman ääni hukkuu valtavaan massaan helposti. Silloin vain valmiiksi tunnettujen ihmisten ääni kuuluu.

– Ongelma on [myös] se, että kaikki algoritmit ja sosiaalisen median käyttömme perustuu siihen, että ihmiset näkevät ja jakavat sellaista, josta ovat jo kiinnostuneita. Tavallaan ventovieraiden tavoittaminen on haastavaa netissä, Andersson mainitsee.

– Kynnys tulla pelkästä kiinnostuksesta puolueen Teams-kokoukseen voi olla aika korkea.

Verkon kautta voi myös olla vaikeampi tavoittaa iäkkäämpiä äänestäjiä. Joka tapauksessa vasemmistoliiton ehdokkaille on jo annettu tukea, ja lisää on vielä luvassa.

– Meillä on uusi työkalu, jota ehdokkaamme voivat käyttää. He pystyvät itse tekemään hyvännäköistä sosiaalisen median sisältöä. Olemme panostaneet paljon siihen, että meillä on ollut verkossa paljon erilaisia koulutuksia. Kampanjatukea on ollut poikkeuksellisen paljon.

Eriytyvä kuntakenttä

Pitkään laskenut syntyvyys, maan sisäinen muuttoliike ja kaupungistuminen ovat eriyttäneet kuntakenttää nopeasti. Valtaosa kunnista menettää edelleen väestöään, vaikka maan sisäinen muuttoliike hiljeni koronavuonna 2020.

Kysymys alueellisesta tasa-arvosta on jo nyt vaikea, eikä tilanne ole ennusteiden mukaan helpottamassa tulevaisuudessa.

– Pitää ymmärtää arkitodellisuuksien näyttävän erilaisilta eri puolilla Suomea. Silloin ratkaisuiden pitää olla erityyppisiä. Ongelmat, joiden kanssa pääkaupunkiseudulla ja muissa isoissa kasvukeskuksissa kamppaillaan, näyttävät erityyppisiltä kuin muissa kunnissa.

– Mitä tulee pienempiin paikkakuntiin, yhtäältä on kyse siitä, tehdäänkö ja tuetaanko niissä fiksua elinkeinopolitiikkaa. Kotimaan matkailu on hyvä esimerkki bisneksestä, jolla on mahdollisuus saada lisää työtä ja veroeuroja moneen väestöään menettävään kuntaan.

Andersson nostaa esiin, että kotimaan matkailussa on potentiaalia useampaan muutokseen.

– Koronavuosi näytti, että jos onnistumme muuttamaan suomalaisten matkailu- ja kulutustottumuksia enemmän kotimaata suosiviksi, siinä olisi mahdollista saada kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Se on sekä ekologisempaa että kansantalouden kannalta fiksumpaa. Se myös tuottaisi aluepolitiikkaan paljon hyvää.

Kuntien ongelmia ei poisteta pelkästään matkailulla. Myöskään sote-uudistus ei tule pelastamaan niitä. Valtiovarainministeriön toimittajille suunnatussa kuntia koskevassa taustatilaisuudessa tiivistettiin, että jos kunta oli ongelmissa ennen sotea, on se ongelmissa myös soten jälkeen.

Andersson mainitseekin saman asian kuin puolueen varapuheenjohtaja Jussi Saramo aiemmin KU:n haastattelussa. Sivistyspuolella kuntien tulee suunnata katseet yhteistyöhön kilpailun asemesta.

– Ymmärrän, että koululla on iso identiteettipoliittinenkin merkitys paikallistasolla. Mutta varsinkin nyt kun ikäluokat pienenevät, pitäisi päästä kilpailuasetelmasta siihen, että voidaan nähdä yhden laadukkaan vetovoimaisen lukion hyödyttävän koko seutukuntaa, Andersson sanoo.

– Kuntien pitäisi ennemminkin panostaa yhteistyöhön palveluiden järjestämiseksi kuin siihen, että kilpaillaan harvenevista opiskelijoista.

Oma kampanja

Andersson on parhaillaan vanhempainvapaalla opetusministerin toimesta. Hän sai puolisonsa kanssa lapsen tammikuun alkupuolella. Kampanjointi sujuu elämänmuutoksesta huolimatta hyvin.

– Panostan muiden tavoin sosiaalisen median näkyvyyteen ja kirjoitteluun. Ihmisten kyky ajatella ja ottaa kantaa ei poistu lapsen saamisen myötä mihinkään, sitä ajattelin hyödyntää omassa kampanjoinnissani.