IPS/Daniel Gutman

Tanniinin uuttaminen palasi, jätteistä tuotetaan sähköä.

Metsä on tärkein luonnonvara Gran Chacon valtavalla tasankoalueella Etelä-Amerikan ytimessä. Argentiina on hiljan avannut siellä kaksi biomassaa hyödyntävää sähkövoimalaa, mikä on kiihdyttänyt keskustelua metsän kestävästä käytöstä.

Chaco on harvaan asuttua puoliaroa, joka sijaitsee Argentiinan, Bolivian, Brasilian ja Paraguayn rajojen leikkauspisteessä. Argentiina omistaa Chacosta suurimman osan, 1,5 kertaa Suomen kokoisen alueen.

Chaco on aina kuulunut Argentiinan köyhimpiin alueisiin, ja koronapandemia on pahentanut tilannetta. Köyhyydessä elää nyt lähes puolet maakunnan 1,1 miljoonasta asukkaasta.

Uudet sähkövoimalat hyödyntävät kovan quebracho-puulajin (Schinopsis balansae) jätettä. Sitä syntyy, kun puusta uutetaan tanniinia, jota on perinteisesti käytetty nahan parkitsemiseen.

Kemikaalien korvaaja

Chacon metsiä tuhottiin sumeilematta 1900-luvun alussa, kun puuta tarvittiin tanniinin valmistukseen ja laajenevan rautatieverkon pölkyiksi. Hakkuut hiljenivät 1940-luvulla, kun nahan parkitsemiseen löytyi tanniinia tehokkaampia kemikaaleja, Quilmesin yliopiston ympäristöhistorian professori Adrián Zarrilli kertoo.

ILMOITUS

2000-luvulla tanniinille on etsitty uutta käyttöä kemikaalien korvaajana kotieläintuotannossa sekä paperi- ja kartonkiteollisuudessa.

Zarrilli muistuttaa, että tanniini on korvattavissa muilla tuotteilla, joten ”on järjetöntä hakata sen vuoksi vähät jäljellä olevat luonnonmetsät ja tuottaa jätteistä sähköä.”

Chacon maakunnan metsäosaston virkamies Luciano Olivares kuitenkin pitää alkuperäisten metsien suurimpana uhkaajana nyt maataloutta, jonka tieltä kaadetaan puita.

– Aiemmin uhkana oli metsäteollisuus, joka on yhä maakunnan tärkeimpiä työllistäjiä.

Olivaresin mukaan tanniinin valmistuksessa syntyvän puujätteen hyödyntäminen on kestävää energiataloutta maakunnassa, jonka pinta-alasta puolet on luonnontilaista metsää.

Uutta käyttöä metsille

Joulukuun alussa käynnistyneiden sähkövoimaloiden takana on kaksi alueella yli sata vuotta toiminutta tanniinin tuottajaa, Unitán ja Indunor.

Yhtiöt vakuuttavat toimivansa ympäristöystävällisesti tavalla, joka pelastaa Chacon metsät.

Indunorin toimitusjohtaja Michele Battaglia kertoo, että yhtiö hakkaa quebrachoa vain viisi tonnia hehtaaria kohti, vaikka puuta olisi 70-100 tonnia.

– Poimimme vanhimmat puut, jotta nuoremmille jää tilaa kasvaa.

Battaglian mukaan valikoiva hakkuu on metsän parhaaksi, sillä muuten puut kasvaisivat liian tiuhassa ja sitoisivat vähemmän hiilidioksidia ja vettä.

Myös Unitánin varatoimitusjohtaja Ariel López Mato kuvaa yhtiön sähköntuotantoa uudeksi tavaksi luoda tuloja huolehtimalla ympäristöstä.

Hänen mukaansa tanniini on noussut uuteen arvoon, kun sitä on alettu käyttää luonnon antibioottina nauta- ja siipikarjalle sekä sioille.

– Metsälle löytyy paljon käyttöä. Parhaillaan testaamme puun tuhkan sopivuutta kalkin korvaajaksi tiilien valmistuksessa ja teiden kunnostuksessa, López Mato jatkaa.

Puolet hakkuista laittomia

Somos Monte Chaco -ympäristöryhmän jäsen Riccardo Tiddi moittii yhtiöitä vastuuttomasta metsäpolitiikasta, koska ne ostavat puutavaran valtaosin intiaanireservaateilta ja muilta metsänomistajilta.

– Se kiihdyttää hakkuita.

Tilastojen mukaan Chacon maakunnasta hävisi vuonna 2019 luonnonmetsää 12 650 hehtaaria, josta puolet luvalla ja loput laittomasti. Koko Argentiinan vuotuinen metsäkato on lähes 180 000 hehtaaria.

Chacon viranomaisten mukaan alueella on vuodesta 2010 hyödynnetty 350 000 tonnia puuta vuodessa. 195 000 tonnia menee puuhiilen ja 44 000 tonnia tanniinin valmistukseen.

Englanninkielinen versio