Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Kuntavaalit ovat kuntalaisen kannalta tärkein poliittinen vaikuttamisen mahdollisuus. Ajatus, että kuntavaalit siirrettäisiin syystä tai toisesta myöhempään ajankohtaan, on huono. Vaalit pitäisi aina pitää ajallaan. Toistuvat siirrot, oli sitten kyse aikaistamisesta tai myöhentämistä, aiheuttavat demokratiavajeen, joka merkitsee, etteivät ihmiset pääse vaikuttamaan itseään koskeviin päätöksiin. Siirtoa sanelevat useimmiten muiden kuin äänestäjien tarpeet.

Vaalit pitäisi siis aina pitää ajallaan, paitsi siinä tapauksessa, että niiden siirtämiseen on erityisen painavia syitä.

Kun olen ollut useasti vaalilautakunnassa, näen ne ongelmat, mitä pandemia voi aiheuttaa äänestyspaikalla. Kahden metrin välimatkan ylläpito voi olla hyvinkin vaativaa. Jonoja syntyy useita. Ensimmäisenä tarkistetaan äänioikeus, sitten jonotetaan äänestyskoppiin. Ja jonoa voi syntyä myös äänestyslipun leimauksessa ja sen uurnaan pudottamisessa.

On myös ehdotettu, että äänestys voitaisiin pitää ulkotiloissa. Huhtikuun 18. päivänä ainakin pohjoisimmassa Suomessa voi olla niin kylmä, että tapahtuman siirto ulos osoittautuu mahdottomaksi. Ja täällä etelämpänä sade voi turmella äänestysmateriaalin.

Siirtämistä puoltaa myös se, että monia äänioikeutettuja on asetettu karanteeniin eikä sähköinen äänestysjärjestelmä ole vielä käyttökelpoinen. Sen ongelmana on vaalisalaisuuden säilyminen ja yhdenvertaisuus, koska kaikilla ei ole tarvittavaa internetyhteyttä.

ILMOITUS

Kotiäänestykseen voi osallistua monta ulkopuolista, joista jotkut voivat syyllistyä äänestäjän painostamiseen. Äänten laskentatavasta johtuen voi yksikin ääni olla merkityksellinen (itse olen ratkaissut saman äänimäärän saaneiden kesken valinnan nostamalla arvan). Kunnallisvaalien tuloksen tärkeydestä johtuen eivät äänten osto tai muut kepulikonstit ole olleet tuntemattomia. Nyt meitä vaivaa yksi pahempi ongelma: pandemia. Se yhdistettynä demokratiavajeeseen ei lupaa hyvää. Äänioikeutettujen sivuuttaminen ei koskaan ole oikea ratkaisu. Pandemia on yksi kuudesta ihmiskunnan tulevaisuutta vaarantavasta uhasta, mutta niihin kuuluu myös demokratiavaje.

Mielestäni erityisen painavia syitä vaalien siirtämiseen siis on. Tietenkin minulla on oma lehmä ojassa. Kuulun riskiryhmään sekä iän puolesta että sairaalaan pääsyä odottavana.

Nyt ei onneksi vielä tarvitse päättää lopullisesti äänestyksen pitämisestä tai lykkäämisestä. Voihan olla, että rokotteita saadaan Suomeen riittävän ajoissa, jolloin ongelma poistuu.

Markku J. Kekäläinen
Espoo