Antti Yrjönen

Vasemmistonuoret vaatii Marinin hallitusta toteuttamaan Translain uudistuksen, joka turvaa myös alaikäisten itsemääräämisoikeuden.

Sosiaali- ja terveysministeriön Translain uudistusta koskevan työryhmän esitti vuonna 2020, että sukupuolen juridinen vahvistaminen voisi olla mahdollista 15 vuotta täyttäneille.

Nuorten ja lasten ihmisoikeudet huomioivaan uudistukseen ovat tällä hetkellä sitoutuneet useat hallituspuolueista, mutta osa haraa vastaan.

Vasemmistonuoret nostaa esimerkiksi hallituspuoluekeskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvisen, joka on tuonut ilmi sekä sosiaalisessa mediassa että sateenkaarimedia Kehrääjälle antamissaan tiedoissa, että keskusta aikoo vaatia täysi-ikäisyyden säilyttämistä lakimuutoksessa.

Syy mielivaltaiselle ikärajalle on yhteiskunnan konservatiivisuus sekä päättäjien transfobia.

– Toisin kuin laajalti kuvitellaan, sukupuolen juridisessa korjaamisessa on kyse byrokraattisesta, ei lääketieteellisestä muutoksesta, Vasemmistonuorten liittohallituksen jäsen ja feministisen politiikan vastaava Emma Hesso sanoo.

– Tulevan sosiaaliturvamallin uudistuksen myötä prosessi ei edes vaadi nuoren henkilötunnuksen muuttamista. Ainoa mahdollinen syy mielivaltaiselle ikärajalle on yhteiskunnan konservatiivisuus sekä päättäjien transfobia.

ILMOITUS

Ristiriitaa lapsistrategian kanssa

Aiemmin helmikuussa 2021 uutisoitiin Suomelle tulevasta ensimmäisestä kansallisesta lapsi-strategiasta. Strategian mukaan lapsen näkökulma ja lasten mahdollisuus tulla kuulluksi tulee ottaa huomioon aina, kun heitä koskevia päätöksiä tehdään. Vasemmistonuoret arvioi, että täysi-ikäisyyden vaatiminen juridisen sukupuolimerkinnän muuttamiseen on ristiriidassa tämän periaatteen kanssa.

Useassa muussa Pohjoismaassa sukupuolen juridinen korjaaminen on jo alaikäisille mahdollista. Vasemmistonuoret toteaa, että hallituksen tuleekin arvioida uudelleen alaikäisten asema lakiuudistuksessa.

Järjestö painottaa, että sukupuolen vahvistamisen lykkääntyminen jopa vuosilla heikentää transnuorten hyvinvointia huomattavasti. Mahdollisuus saada oikean sukupuolen mukaiset henkilöpaperit viivytyksettä helpottaa lukuisten transnuorten elämää, vähentää syrjintää ja parantaa nuorten hyvinvointia.

– Sukupuolen korjaaminen on rankka prosessi sekä tutkimusten mukaan erityisesti translasten ja nuorten on erittäin työlästä tulla tunnustetuiksi sen sukupuolen edustajina, jota he ovat. Uuden translain tuleekin varmistaa oikeus sukupuolen juridiseen korjaamiseen myös alaikäisille, päättää Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh.