Tinja Huoviala

Vasemmistoliitolla on Oulussa kaksi ulkomaalaistaustaista kuntavaaliehdokasta, jotka haluavat luoda yhteyksiä erilaisten ihmisten välille.

Vaalit pidetään poikkeuksellisissa oloissa, koska monet meistä tuntevat nyt olevansa koronasulkujen takia eristettyinä niin paikallisyhteisöistämme kuin muista kaupungeista ja maistakin. Eristyneisyyden murtamiseksi on vaaleissa luotava yhteys monenlaisiin ihmisiin, ja ehkä enemmän kuin koskaan ennen on nyt solmittava yhteyksiä vähemmistöihin.

Vasemmistoliitolla on Oulussa kaksi ulkomaalaistaustaista ehdokasta, jotka haluavat olla muovaamassa kaupungin tulevaisuutta. Steve Williams on lähtöisin Skotlannista ja Adnaan Mohamed Somaliasta.

Minä kuulun Oulun vasemmistoliiton kansainväliseen ryhmään, ja olen keskustellut Steven ja Adnaanin kanssa heidän kampanjastrategioistaan sekä siitä, miten tärkeää on pitkällä aikavälillä kiinnittää huomiota maahanmuuttajayhteisöihin. Tämä juttu perustuu näihin keskusteluihimme.

Skotlannista Ouluun

Steve muutti Ouluun vuonna 2010, koska hänen tyttöystävänsä (nykyinen vaimonsa) halusi muuttaa Skotlannista takaisin kotimaahansa.

Aluksi Steveä pelotti jättää työnsä ja kotiseutunsa. Hän sai kuitenkin sovittua työnantajansa kanssa, että voi tehdä tietoturva-asiantuntijan työtä kotoa käsin, ja siitä lähtien hän on asunut Oulussa.

ILMOITUS

Steve on puhelias ja hyväntahtoinen henkilö. Tärkeintä hänelle on ymmärtää ihmisiä pääsemällä juttelemaan heidän kanssaan.

– Ihmisten kuunteleminen voi tehdä meistä parempia ihmisiä, hän sanoo.

Tämä tekee hänestä voimavaran vasemmistolle ja Oululle, koska suomalaiset ovat yleensä ottaen varautuneita ja saattavat tarvita ystävällisiä ulkomaalaisia luomaan yhteyksiä erilaisten ryhmien välille. Steve pitää tätä yhtenä tärkeimmistä tavoitteistaan, jos hänet valitaan, ja siihen hän pyrkii, pärjää Oulun vasemmistoliiton kansainvälinen ryhmä sitten miten tahansa.

Sopivan kokoinen kaupunki

Adnaan saapui Ouluun hyvin toisenlaisista olosuhteista.

– Minä päädyin Ouluun ja ylipäätään Suomeen sattumalta tai sitten kohtalon ohjaamana. Olen kotoisin Somaliasta. Turvallisuus on siellä ollut jo pitkään heikkoa, ja minun oli pakko lähteä. Sain Suomesta turvapaikan, ja minut sijoitettiin Ouluun. Halusin jäädä Ouluun pysyvästi, koska minusta se on sopivan kokoinen kaupunki.

Adnaan ryhtyi opettelemaan suomea ja päätyi työskentelemään kaupungin keskustassa sijaitsevaan kielikoulu Villa Viktoriin, jossa opetetaan suomea ulkomaalaisille. Villa Viktor on keskeinen tapaamispaikka ulkomaalaistaustaisille, mikä antaa Adnaanille hyvät mahdollisuudet ymmärtää heidän tarpeitaan.

Adnaanin mukaan kieliopetuksessa Oulu on pystynyt hyvin vastaamaan integraatiohaasteisiin.

– Toivon, että siitä voitaisiin edetä malliin, jossa jokaisen yksilöllinen työkokemus, koulutus ja taidot otettaisiin huomioon, kun tarjotaan koulutusta tai työpaikkoja, ja vielä sen jälkeenkin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hyväksyttäisiin aiemmat opintosuoritukset.

Kieliopetuksessa Oulu on pystynyt hyvin vastaamaan integraatiohaasteisiin.

Myös Steve pitää tätä tärkeänä.

– Kun maailmassa kaikki on pikemminkin harmaata kuin mustavalkoista, ei jokaiselle ole helppoa vain astua esiin, jotta valtio pistäisi hänet kouluun. Siinä voi olla työstä, koulutuksesta tai muusta elämäntilanteesta johtuvia rajoituksia. Niinpä haluan auttaa siinä, että opetus olisi mahdollisimman hyvin tavoitettavissa, sanoo Steve kahvilassa, joka kuhisee monenmaalaisia asiakkaita.

Tasapuolisuutta tarvitaan

Steven mukaan työpaikat voivat jäädä ulkomaalaistaustaisilta saamatta joko puutteellisen kielitaidon takia tai yksinkertaisesti sen vuoksi, että työnantajat suosivat suomalaisia hakijoita yhtä pätevien ulkomaalaisten kustannuksella. Olen itsekin nähnyt tätä.

Steve haluaa toimia sen puolesta, että yliopistotasoista koulutusta vaativien paikkojen olisi helppo palkata kyvykkäitä ulkomaalaisia. Hän sanoo olevansa itse onnekas, koska pystyy Britanniassa luomiensa verkostojen ansiosta tekemään töitä kotona. Hän kuitenkin kampanjoi sen puolesta, että jokaisella ulkomaalaistaustaisella ja marginalisoidulla olisi mahdollisuus käyttää kykyjään.

On tietenkin rajansa sillä, mitä vasemmistoliitto voi kaupunginvaltuustossa saavuttaa.

– Jokainen ihminen on pohjimmiltaan itse vastuussa elämästään. Jokainen voi itse kohentaa onnellisuuttaan, terveyttään, hyvinvointiaan ja taitojaan. Kaupungin on kuitenkin suhtauduttava tasapuolisesti kaikkiin ryhmiin ja otettava erityisesti heikoimmat huomioon, sanoo Adnaan.

Olemme kirjaimellisesti niin vahvoja kuin heikoimmat meistä, ja ilman ulkomaalaistaustaisia ehdokkaita meiltä eivät pelkästään jäisi tavoittamatta meitä tarvitsevat ihmiset, vaan myös arvokkaat ja värikkäät elämäntarinat.

Maailma lähellä ja kaukana

Steven ja Adnaanin kaltaisilla ehdokkailla vasemmistoliitto voi lisätä tietoisuutta ulkomaalaistaustaisten oululaisten kohtaamista ongelmista.

Kuluva vuosikymmen on alkanut sekä kansainvälisen eristyneisyyden että ennennäkemättömien globaalien yhteyksien merkeissä. Toisaalta on koronasulun takia ollut aikoja, jolloin useimmat meistä eivät ole pariin kuukauteen matkustaneet sen kauemmaksi kuin lähimpään ruokakauppaan. Toisaalta taas nettipalaverit ja sosiaalisen median käyttö ovat lisääntyneet huomattavasti.

Lisääntyneen nettiaktiivisuuden ansiosta Suomen ulkopuolinen maailma tuntuu yhtä läheiseltä kuin maailma oman kaupunkimme, kaupunginosamme tai kotitalomme naapurissa.

Tällaisessa tilanteessa on helppo sekoittaa kansainväliset asiat paikallisiin asioihin. Huolestuimme valkoisen ylivallan kannattajista Yhdysvalloissa, ja unohdimme maahanmuuttajien integraatio-ongelmat lähiympäristössämme.

Suurin ulkomaalaistaustaisten kohtaamista ongelmista on usein se, että ystävyyssuhteiden ja työelämän piirit ovat suljettuja ulkopuolisilta. Steve ja Adnaan pyrkivät avaamaan Oulua marginalisoiduille yhteisöille niin kulttuurin kuin työelämän tasolla. Myös minä pyrin auttamaan siinä vasemmistoliiton jäsenenä, kirjoittajana ja kampanjoijana.

– Jokaisella on kerrottavanaan tarina, joka auttaa ratkaisemaan yhteiskunnan ongelmia, sanoo Steve.

On aika kuunnella kaikkia näitä tarinoita.

Käännös: Arto Huovinen