Jami Järvinen

Toimivat lähipalvelut

Jokaisella helsinkiläisellä on oikeus tasokkaisiin lähipalveluihin omalla asuinalueellaan kaikkialla Helsingissä. Sosiaali- ja terveysasema, lähikirjasto sekä päiväkoti ja lähikoulu ja liikuntapaikat ovat edellytyksiä turvalliselle ja hyvälle kasvu- ja asuinympäristölle.

Lähikouluperiaate pitää laajentaa koskemaan myös varhaiskasvatusta.

Sujuvat julkiset liikenneyhteydet ja kunnolliset kävely- ja pyörätiet turvaavat arjen toimivuuden.

(Helsingin vasemmistoliiton kuntavaalikärjet, kärki 1)

Kun lähellä sijaitseva palvelu lakkautetaan, se pitäisi aina tehdä vasta, kun korvaava palvelu voidaan osoittaa, sanoo Jami Järvinen.

Tarjoilija ja toimittaja Jami Järvistä on puhe lähipalveluista aina hiukan hiertänyt – aivan niin kuin lähiöpuhekin.

– Ikään kuin olisi ”oikeita” palveluita jossain todellisessa kaupungissa ja sitten kaikenlaisia jäännöseriä, joita ripotellaan jonnekin laidoille. Kaupunkihan sijaitsee nimenomaan lähiöissä ja siksi käytännössä kaikki peruspalvelut ovat lähi-sellaisia.

Jos satsataan lähipalveluihin, satsataan ihan vain palveluihin, sanoo vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaana Helsingissä oleva Järvinen.

– Olen asunut Kontulassa yli 18 vuotta. Kotikulmieni tiheään palveluverkostoon kuuluu muiden muassa metroasema, terveysasema, kirjasto, nuorisotiloja, uima- ja urheiluhalli, liikuntapaikkoja, lukuisia päiväkoteja, peruskouluja ja lukio. Nämä eivät tuota rahaa kaupungille. Se ei ole niiden tehtäväkään. Palvelut ovat olemassa siksi, että laki ja inhimillisyys niin edellyttävät.

Palveluiden välillinen hyöty

Järvinen sanoo, että julkisia palveluita tarkastellaan yleensä suoraan hyödyn kautta. Terveysasemat parantavat, koulut opettavat – ilman näitä alueen väestö kärsisi huomattavasti ja heidän mukanaan lopulta koko yhteiskunta.

– Mutta se ei kerro koko kuvaa. Monien palveluiden hyöty on todella välillistä ja laskemattomissa.

Järvisen mielestä onkin hyvä arvioida julkisia palveluita katsomalla, mitä ne aiheuttavat sivutuotteena. Palvelut rakentavat luottamusta, pysyvyyttä.

Monien palveluiden hyöty on välillistä ja laskemattomissa.

– Kun kaupunki ”säästää” lakkauttamalla joltain alueeltaan kirjaston, koulun tai päiväkodin, se kaivaa maata asumisen laadun, kaupallisten palveluiden ja vapaaehtoisen harrastustoiminnan alta. Ne nimenomaan luovat yhteistä tilaa paikkoihin, joissa muuten olisi tilaa vain asiakkaille.

Järvinen sanoo, että kun lähellä sijaitseva palvelu lakkautetaan, se pitäisi aina tehdä vasta, kun korvaava palvelu voidaan osoittaa.

– Perheiden palvelut on siirretty jo nyt suuriin perhekeskuksiin, mutta pääseekö niihin yhtä esteettömästi kuin aiemmin aivan kulman takana olleeseen neuvolaan?

Sarja Helsingin vaaliteemoista ja kuntavaaliehdokkaista, osa 1/7.

Toimivat lähipalvelut

Jokaisella helsinkiläisellä on oikeus tasokkaisiin lähipalveluihin omalla asuinalueellaan kaikkialla Helsingissä. Sosiaali- ja terveysasema, lähikirjasto sekä päiväkoti ja lähikoulu ja liikuntapaikat ovat edellytyksiä turvalliselle ja hyvälle kasvu- ja asuinympäristölle.

Lähikouluperiaate pitää laajentaa koskemaan myös varhaiskasvatusta.

Sujuvat julkiset liikenneyhteydet ja kunnolliset kävely- ja pyörätiet turvaavat arjen toimivuuden.

(Helsingin vasemmistoliiton kuntavaalikärjet, kärki 1)