Jussi Joentausta

”Suomen tavoitteena on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä EU. Se on tavoite, johon vasemmistoliiton on helppo yhtyä.”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen korosti EU-selontekoa koskevassa ryhmäpuheessaan eurooppalaisen yhteistyön merkitystä rajat ylittävien ongelmien ratkaisemisessa.

– Meidän on rakennettava kestävästi toimiva, ihmisten Eurooppa. Tämä selonteko antaa rakennusurakkaan hyviä eväitä.

Sarkkisen mukaan eurooppalaisia päätöksenteon rakenteita tarvitaan ratkomaan rajat ylittäviä suuria ongelmia, kuten ilmastonmuutosta ja kansainvälistä verovälttelyä.

– EU ei ole pankkeja ja suuryrityksiä varten, vaan ihmistä varten. Talous on ihmistä varten ja talouden on toimittava ympäristön kantokyvyn rajoissa. Suomen tavoitteena on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä EU. Se on tavoite, johon vasemmistoliiton on helppo yhtyä.

Sarkkisen mukaan vasemmistoliitto antaa tukensa teoille, jotka korjaavat EU:n ongelmia. Esimerkiksi hän nosti rahoitusmarkkinakeinottelua hillitsevän finanssitransaktioveron, eurooppalaista teollisuutta tukevan ja päästövähennyksiin kannustavan hiilitullin sekä kansainvälisiä internet-jättejä verottavan digiveron.

ILMOITUS

– Vasemmistoliitto haluaa rakentaa oikeudenmukaista ja eriarvoisuutta vähentävää unionia, joka suojelee työntekijöitä palkkojen polkemiselta ja jossa uutta työtä luodaan koulutuksella, tutkimuksella ja investoinneilla. Unionia, joka suojelee hyvinvointivaltiota veropohjia rapauttavalta verovälttelyltä ja kansainvälisten digijättien monopoleilta.

Hyökkäyksiä naisten oikeuksia vastaan

Sarkkisen mukaan on surullista, että 2020-luvun Euroopassa näkee hyökkäyksiä naisten oikeuksia vastaan. Esimerkiksi Puolassa naiset ovat kaduilla puolustamassa aborttioikeutta.

– Välillä tuntuu, että historian pyörät pyörivät taaksepäin, hän sanoi.

Sarkkinen toivookin, että EU ratifioisi Istanbulin sopimuksen, joka vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

– Tarve on korostunut, kun koronapandemia on lisännyt lähisuhdeväkivaltaa. Istanbulin sopimuksen ratifioiminen olisi tärkeä esimerkki niille EU:n jäsenmaille, jotka pelaavat populistista peliä kansalaistensa oikeuksilla. EU:ta tarvitaan puolustamaan demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, sekä perus- ja ihmisoikeuksia niin Euroopassa kuin muuallakin.

Sarkkinen sanoi, ettei Unkarin ja Puolan tie voi olla Suomen, tai muun Euroopan tie.

– Poliittiset oikeudet, kansalaisoikeudet ja oikeusvaltio ovat Venäjällä yhä ahtaammalla. Keskusteluyhteys Venäjään on tärkeä säilyttää, mutta ihmisoikeuksien puolustamisesta ei voi tinkiä. Suomi on kiitettävästi puolustanut oikeusvaltioperiaatetta, ja sillä linjalla on hyvä jatkaa.

Ilmastoneutraaliudesta uusia vientimahdollisuuksia

Pääministeri Sanna Marin sanoi lähetekeskustelun avauspuheenvuorossaan, että EU-Selonteossa esitetään strategisia linjauksia sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävän Euroopan unionin saavuttamiseksi.

– Ne koskevat ilmastoneutraalin EU:n saavuttamista vuoteen 2050 mennessä, luonnonvarojen kestävää käyttöä, oikeudenmukaista siirtymää, kannustavaa alue- ja rakennepolitiikkaa, yhtenäisempiä sisämarkkinoita, avointa ja vastuullista kauppapolitiikkaa sekä maailman parasta koulutusta.

– Selonteossa linjataan myös vahvasta sosiaalisesta ulottuvuudesta, oikeudenmukaisemmasta työelämästä, vaikuttavasta terveyspolitiikasta, toimivammasta talous- ja rahaliitosta sekä EU:n omista varoista.

Siirtymän ilmastoneutraaliin talouteen Marin sanoi avaavan uusia vienti- ja liiketoimintamahdollisuuksia Suomessa ja koko EU:n alueella.