Lehtikuva/Markku Ulander

Opetusministeri: Psykoterapiakoulutuksesta tehtävä maksutonta. Myös aloituspaikkojen lisääminen selvitettävä.

Opetusministeri Jussi Saramo (vas.) pitää psykoterapeuttikoulutuksen korkeaa hintaa pullonkaulana mielenterveyspalveluiden saatavuudelle ja vaatii terapeuttikoulutuksen muuttamista maksuttomaksi. Samassa yhteydessä Saramo tarkastelisi myös mahdollisuutta kasvattaa psykoterapeuttikoulutuksen aloituspaikkojen määrää.

Mielen sairaudet ovat Suomen kansantaloudelle merkittävä menoerä. Mielenterveyden häiriöt ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia ja mielenterveyssyyt ovat suurin yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttaja. Silti niin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden kuin pitkän terapian saatavuudessa on merkittäviä ongelmia.

Lisää aloituspaikkoja

Psykoterapeutteja tullaan lähivuosina tarvitsemaan lisää.

Saramon mukaan mahdollisuutta kouluttautua psykoterapeutiksi on vahvistettava tekemällä terapeuttikoulutuksesta maksutonta.

– Terapian saatavuuden parantamiseksi Suomessa on ryhdyttävä nopeisiin toimiin, jotta psykoterapeuttikoulutuksesta saadaan tehtyä maksutonta, opetusministeri sanoo.

– Psykoterapeutteja tullaan lähivuosina tarvitsemaan lisää. Sivistysvaltiossa hoitoon pääsee, kun sitä tarvitsee ja ammatinvalinta tapahtuu omien taipumusten, ei varallisuuden perusteella. Terapeuttikoulutuksen maksuttomuuden lisäksi myös aloituspaikkojen lisäämisen tarve on syytä selvittää.

ILMOITUS

Terapiatakuustako pelastus?

Saramo toteaa, että terapeuttikoulutuksen maksuttomuus ei yksin riitä mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseksi. Lisäksi on varmistettava, että hoidontarve arvioidaan heti tarpeen ilmetessä ja itselle sopivaa hoitoa ei joudu odottamaan kohtuuttoman pitkään.

Saramo peräänkuuluttaa julkisessa keskustelussa esillä ollutta terapiatakuuta, joko itsenäisesti toteutettavana, tai osana hoitotakuuta, keskeisenä keinona psykoterapian saatavuuden varmistamiseksi.

– Jokainen ymmärtää, että silloin, kun jalka on murtunut tai hammassärky valvottaa, päivystykseen on päästävä. Mielen sairauksien kohdalla hoidon tarve ei lopulta ole järin erilainen, hän sanoo.

– Mielenterveyspalveluiden saatavuuden varmistamiseksi kuntien olisi tärkeää panna toimeen terapiatakuu, joko itsenäisenä tai osana hoitotakuuta, joka takaisi pääsyn psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon viimeistään kuukauden sisällä hoidon tarpeen toteamisesta. Lisäksi on panostettava matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuuteen.