Jussi Joentausta

Vasemmiston Sarkkinen: Yritysvastuun ei tule perustua vapaaehtoisuuteen.

Kansalaisjärjestö Finnwatchin tuoreen selvityksen mukaan teräsyhtiö Outokumpu on ostanut teräksen seosainetta ferronikkeliä brasilialaiselta kaivosyhtiöltä, jonka kaivos on pilannut xikrin-alkuperäiskansalle tärkeän joen Amazonin sademetsässä.

– Hallituksen omistajapolitiikan ja erityisesti sen vastuullisuuslinjausten jalkauttamisessa on vielä tekemistä, Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen arvioi.

Hän peräänkuuluttaa valtiolta aktiivisempaa otetta yritysvastuun edistämiseksi valtion omistamissa yhtiöissä. Hän kysyy kirjallisessa kysymyksessään myös sitovan yritysvastuulain perään.

On erittäin tärkeää, että valtio käyttää omistajaohjausta.

Hallituksen viime keväänä antamassa omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä painotetaan vahvasti ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä yritysvastuuta. Valtion omistamilta yrityksiltä vaaditaan ihmisoikeuksien huomioonottamista sekä omassa toiminnassa että alihankintaketjussa.

– On erittäin tärkeää, että valtio käyttää omistajaohjausta ja varmistaa, että vastuullisuutta koskevat linjaukset pannaan valtion omistamissa yhtiöissä täytäntöön, Sarkkinen sanoo.

ILMOITUS

Tarvitaan laki yritysvastuusta

Suomen valtio omistaa Outokummusta noin viidenneksen ja on yhtiön suurin omistaja. Valtion omistuksia Outokummussa hallinnoi Solidium.

Sarkkinen nostaa esiin myös sitovan yritysvastuulain tarpeen.

– Ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoitteen noudattamisen ei tulisi perustua vapaaehtoisuuteen. Suomi tarvitsee yritysvastuulain, joka velvoittaa kaikki yritykset huolehtimaan siitä, että niiden tavarantoimittajat kunnioittavat ihmisoikeuksia omassa toiminnassaan.

Sarkkinen jätti hallitukselta kirjallisen kysymyksen siitä, miten hallitus aikoo varmistaa, että yritysvastuuta koskevat omistajaohjauslinjaukset pannaan täytäntöön valtion omistamissa yhtiöissä, mukaan lukien valtion Solidiumin kautta omistamissa yhtiöissä. Hän kysyy lisäksi, aikooko hallitus tuoda esityksen yritysvastuulaista eduskuntaan.