PAM/Jaakko Lukumaa

PAMin järjestöpäällikkö Risto Kalliorinne on huolissaan siitä, ettei äänestäminen kuntavaaleissa kiinnosta.

Vajaan kahden kuukauden päässä olevien kuntavaalien äänestämisaktiivisuus huolestuttaa PAMin järjestöpäällikkö Risto Kalliorinnettä. Neljä vuotta sitten kuntavaalien äänestysprosentti oli 58,8 prosenttia eli lähes puolet kansasta jäi vaalipäivänä kotiin.

– Kun tarkastellaan tarkemmin ikää ja koulutustasoa, huomataan, että äänestysprosentti jää vielä huomattavasti alemmaksi. Nuorista 18– 24-vuotiaista vain 35 prosenttia käytti äänioikeuttaan ja perusasteen koulutuksen saaneista 45,6 prosenttia, toteaa Kalliorinne.

Hän vertaa äänestysprosenttia ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden äänestysintoon, joka oli 80,9 prosenttia.

Asumisen kalleus ajaa pahimmillaan pienituloisen yhä ahtaammalle ja kauemmas palveluista.

Kaikista äänestysikäisistä 60 prosenttia ilmoitti Kantar TNS:n Kunnallisalan kehittämisäätiölle tekemässä kyselyssä äänestävänsä varmasti huhtikuussa. Aktiivisuus on vajaa kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin neljä vuotta sitten toteutetussa vastaavassa tutkimuksessa.

Viime vaalien tapaan keskimääräistä epävarmimpia äänestäjiä ovat nuoret, opiskelijat, työntekijät, työttömät ja vähemmän koulutetut.

ILMOITUS

”Tilanne on järjenvastainen”

Kalliorinne muistuttaa, että julkisen liikenteen hinnoilla ja toimivuudella on iso merkitys nuorten ja pienituloisten arkeen. Samoin kuin terveyskeskusmaksuilla on huomattava vaikutus työttömän talouteen ja terveyteen. Asumisen kalleus ajaa pahimmillaan pienituloisen yhä ahtaammalle ja kauemmas palveluista.

– Kunnissa tehdään päätöksiä, joilla vaikutetaan eniten juuri pienituloisten arkeen. Näihin faktoihin nojaten luulisi, että kuntavaaleissa pienituloiset suorastaan ryntäävät vaaliuurnille vaikuttamaan, pohtii Kalliorinne.

Kalliorinne korostaa Kalevan kolumnissaan, että jos päättäjät valikoituvat hyväosaisten äänillä valtuustoihin, niin on päivänselvää, että myös päätökset ovat hyvätuloisia suosivia. Tällöin hiljaisten ääni ei kuulu.

Kuntavaalit ovat Kalliorinteen mukaan pienituloisille kaikista tärkeimmät vaalit, mutta silti he äänestävät vilkkaammin esimerkiksi presidentinvaaleissa, joilla taas ei ole heidän arkeensa juuri vaikutusta.

– Tilanne on järjenvastainen, ihmettelee Kalliorinne.