Antti Yrjönen

Laajoja pakollisia terveystarkastuksia voitaisiin tehdä muun muassa rajanylityspaikoilla, lentoasemilla ja rakennustyömailla.

Hallitus on saanut valmiiksi esityksen, jonka perusteella jatkossa voidaan tehdä laajoja pakollisia terveystarkastuksia. Näihin voi sisältyä koronatestin tekeminen.

Rangaistuksena pakollisesta terveystarkastuksesta kieltäytymisestä voisi saada sakkoa tai enintään kolme kuukautta vankeutta.

Lain on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa. Muutoksen on tarkoitus jäädä pysyväksi eikä vain koronaepidemiaa koskevaksi.

Nykyistä lainsäädäntöä on ollut tarvetta tarkentaa siten, että aluehallintoviraston (avi) oikeus tehdä päätös suurta ihmisjoukkoa koskevasta pakollisesta terveystarkastuksesta ilmenisi nykyistä selvemmin. Nykyisen lainsäädännön perusteella on voinut syntyä vaikutelma, että päätös edellyttäisi aina yksilöllistä harkintaa. Tarkoituksena on myös, että tartuntatautien torjuntatyö nopeutuisi.

Laajat niin sanotut pakkotestaukset mahdollistavaa lakiesitystä on valmisteltu pitkään. Ensimmäinen liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu esitys kaatui eduskunnan perustuslakivaliokuntaan. Sen jälkeen valmistelu siirtyi sosiaali- ja terveysministeriölle (STM).

ILMOITUS

Pakkotestausmallia valmisteltu jo pitkään

Terveystarkastukseen osallistuminen voisi olla pakollista esimerkiksi tiettynä aikana Suomeen tietystä maasta saapuville tai tietyssä työpaikassa oleskeleville työntekijöille. Hallitusneuvos Liisa Katajamäki STM:stä sanoo, että laajoja pakollisia terveystarkastuksia voitaisiin tehdä esimerkiksi lentoasemilla ja rajanylityspaikoilla mutta myös esimerkiksi rakennustyömaalla, jos on aihetta epäillä koronatartuntoja.

Esimerkiksi lentoasemalla kokonainen koneellinen matkustajia voitaisiin ottaa terveystarkastukseen, jonka jälkeen selvitetään, minkälaisen tarkastuksen kukin tarvitsee. Tarkastukseen liittyvät testit tekevät terveydenhuollon ammattilaiset.

– Terveystarkastuksen sisältö riippuu siitä, onko henkilöllä todistus esimerkiksi jo sairastetusta taudista tai tuoreesta testituloksesta, Katajamäki sanoo.

Aluehallintovirasto voisi päätöksessään ottaa huomioon alueellisen epidemiatilanteen ja sen, milloin ja missä laajuudessa terveydenhuollon henkilöstöä olisi tarpeen hyödyntää pakollisiin terveystarkastuksiin.

Lisäksi esitetään, että yleisvaaralliseen tai valvottavaan tartuntatautiin sairastuneelle, altistuneelle tai sellaiseksi perustellusti epäillylle henkilölle tulisi velvollisuus antaa itseään koskevia tietoja asiaa selvittävälle terveydenhuollon ammattihenkilölle.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää tiedotustilaisuuden esityksen sisällöstä kello 15.30.