Lehtikuva/Juha Kauppinen

Luonnonvarakeskus Luke: Maltillisella ruokavalion muutoksella merkittäviä terveys- ja ympäristöhyötyjä

Jo maltillinen muutos kohti kasvispainotteisempaa ruokavaliota vaikuttaa positiivisesti sekä omaan terveyteen että ilmastoon. Tämä käy ilmi Luken koordinoiman ScenoProt-hankkeen julkaisemasta tuoreesta tutkimuksesta. Hanke julkaisi torstaina ruokajärjestelmään liittyvät politiikkasuosituksen päätöksentekijöille ja elintarvikeketjulle.

– Maltillinen muutos tarkoittaa ruokavalion eläinproteiinien osittaista korvaamista kasviproteiineilla, hankkeen johtaja Anne Pihlanto sanoo.

– Esimerkiksi puolet kasviperäistä ja puolet eläinperäistä olisi monelle mahdollinen ruokavalio. Maltilliseen muutokseen on mielekästä pyrkiä, koska se on realistista toteuttaa ja turvallinen niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin.

Kuluttajilla on vahva aikomus lisätä ruokavalioonsa kasviksia.

Helppo lisätä kasviksia

Tutkimuksessa vertailtiin proteiininlähteiltään kolmen erilaisen ruokavalion terveys- ja ilmastovaikutuksia. 136 suomalaista aikuista noudatti 12 viikon ajan yhtä kolmesta tutkimusruokavaliosta.

Niistä yksi vastasi keskimääräistä suomalaista ruokavaliota, jossa noin 70 prosenttia proteiineista saadaan eläinkunnan tuotteista ja 30 kasvikunnasta kasvikunnasta. Toisessa ruokavaliossa puolet proteiineista tuli kasvi- ja puolet eläinkunnan tuotteista ja kolmannessa eläinproteiinin osuus oli 30 prosenttia ja kasviproteiinin 70 prosenttia.

ILMOITUS

50:50-ruokavalion noudattaminen oli tutkimushenkilöiden mielestä helppoa, kun taas voimakkaammin kasvispainotteinen ruokavalio oli työläämpi noudattaa ja vatsavaivojen takia joillekin koehenkilöille vaikeaa.

– Eläinproteiinin osittainenkin korvaaminen kasviproteiinilla parantaa ruokavalion rasvahappokoostumusta ja lisää kuidun saantia. Muutokset vähentävät paksusuolisyövän ja tyypin 2 diabeteksen riskiä sekä edistävät sydän- ja verisuoniterveyttä, kertoo tutkimusta johtanut apulaisprofessori Anne-Maria Pajari Helsingin yliopistosta.

Maltillinen muutos kohti kasvispainotteisuutta on myös yksilölle turvallinen, sillä etenkin maitotuotteiden ja kalan sisällyttäminen muuten kasvisvoittoiseen ruokavalioon turvaa kriittisten ravintoaineiden, kuten kalsiumin, D-vitamiinin ja välttämättömien aminohappojen saantia.

Selvät tulokset

Tutkimuksen osoittamat ruokavalioiden ilmastovaikutukset olivat selvät. 50:50-ruokavaliossa ilmastovaikutus on keskimäärin noin 20 prosenttia pienempi kuin 70:30-ruokavaliossa, jossa proteiinia saadaan enemmän eläinkunnasta. Ruokavalioryhmien sisäiset erot ilmastovaikutuksissa olivat suuret, mutta erot ryhmien välillä olivat selkeät.

– Ruokavalioiden tarkastelu vahvisti aiempia tuloksia, jotka on saatu mallinnetuista ruokavalioista. Erityisesti lihan korvaaminen kasviproteiinilla pienentää ruokavalion ilmastovaikutusta, sanoo erikoistutkija Merja Saarinen Lukesta.

Kuluttajat valmiita muutokseen

ScenoProt-hankkeessa tehdyissä kuluttajakyselyissä nousee esiin se, että kuluttajilla on vahva aikomus lisätä ruokavalioonsa kasviksia sekä vähentää lihan käyttöä. Asia kiinnostaa erityisesti nuoria, miehiä kuitenkin selvästi vähemmän kuin naisia.

– Aikomuksesta huolimatta vain pieni osa kuluttajista on muuttanut ruokavaliotaan merkittävästi, sanoo kehityspäällikkö Antti Isokangas Makery Oy:stä.

– Kallis hinta ja tuotteiden vieraus ovat merkittävimmät esteet kasviproteiinituotteiden käytölle. Käyttövalmiiden ja helppokäyttöisten tuotteiden nykyistä alempi hinta lisäisi varmimmin kasviproteiinipohjaisten tuotteiden käyttöä.

Uusia tuotteita tarvitaan

Politiikkasuosituksissaan hanke edellyttää uusia mahdollisuuksia kasviproteiinituotteiden tuotantoon ja tarjontaan. Se tarkoittaa muun muassa, että joukkoruokailussa ja julkisissa ruokapalveluissa voi käyttää kasviproteiinituotteita nykyistä laajemmin. Nykyiset tuotteet on pääosin suunnattu kuluttajamarkkinoille.

Se esittää myös kasviproteiinituotteiden käytön helpottamista: Kehitetään teollisuuden ja tutkimuksen yhteistyönä kasvipohjaisia tuotteita, jotka vetoavat paremmin myös poikiin ja miehiin. Kehitetään käyttövalmiita ja helppokäyttöisiä kasvipohjaisia tuotteita nykyistä kilpailukykyisempään hintaan.

Suosituksissa vaaditaan lisäksi, että ehkäistään ruokavaliokeskustelun polarisoitumista.