Lehtikuva/Tommi Anttonen

Julkisen alan eläkevakuuttaja Kevan mukaan Suomessa tarvittaisiin yli 8 000 uutta sairaanhoitajaa vuoteen 2030 mennessä. Lastentarhanopettajista on noin 4 000 osaajan pula.

Julkisten alojen eläkkeistä vastaava Keva julkaisi torstaina kuntien työvoimaennusteen vuodelle 2030. Sen mukaan henkilöstöpula on suurinta kolmessa ammattiryhmässä, joihin kuuluvat sosiaalialan ammattilaiset ja varhaiskasvatuksen opettajat.

Sairaanhoitajia tarvittaisiin 8 000 lisää ja lastentarhanopettajista on 4 000 osaajan pula. Erityisopettajia kaivattaisiin noin 2 300 täyttämään nyt avoinna olevia vakansseja.

– Saatavuuteen voidaan vaikuttaa panostamalla työntekijöiden palkkaukseen ja työhyvinvointiin, sanoo Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Kuntapäättäjien arvion mukaan lähes puolet kunnista kamppailee työvoiman riittävyyden kanssa. Erityisesti isoissa, yli 100 000 asukkaan kunnissa työnhakijoita ei ole tarpeeksi.

Kevan analyysin mukaan pula sosiaalityöntekijöistä syvenee jo nykyisellä sosiaalipalvelujen kysynnän tasolla. Lisäksi kuntapäättäjät ovat esittäneet huolensa, että sosiaalitoimi kärsii suuresta osaajapulasta. Sosiaalityöntekijöistä ja sosiaaliohjaajista lähes joka kolmas jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana.

ILMOITUS

Karsion mukaan osaajapulaan usein esitetty ratkaisu kelpoisuuksien väljentämisestä ei ole oikea vastaus. Talentian mielestä keskeistä sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattilaisten rekrytoinnissa ja työssä pysymisessä ovat palkkaus sekä työolosuhteet.

– Sosiaalialan laillistettujen ammattihenkilöiden saatavuutta on parannettava kohentamalla palkkausta, tehtävänkuvia, työnjakoa, työolosuhteita ja työhyvinvointia sekä johtamista. Asiakasmitoitus on suurin yksittäinen asia, joka tulisi saada kuntoon.

Joka kolmas pohtii alan vaihtoa

Talentian mukaan erityisesti tulee kiinnittää huomiota sosiaalialalle ominaisiin kuormitustekijöihin, kuten työssä esiintyviin eettisiin ristiriitoihin, jotka kumpuavat usein liian suurista asiakasmääristä.

Liitos tekemän selvityksen mukaan peräti kolmannes vastavalmistuneista sosiaalityön maistereista pohtii alanvaihtoa, monet juuri huonon palkan ja työn kuormittavuuden vuoksi. Siksi alalle tarvitaan kiireesti valtakunnallista monivuotista työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa.

Talentiasta sosiaalityöntekijöiden koulutusmääriä voidaan lisätä hillitysti, jotta asiakasturvallisuus ja työntekijöiden saatavuus varmistuvat. Koulutusmäärien lisääminen ei kuitenkaan ole ratkaisu, sillä tälläkin hetkellä rekisteröityjä sosiaalityöntekijöitä on lähes 8 000, mikä on runsaasti yli nykyisen tarpeen. Iso osa heistä on kuitenkin päätynyt tekemään muuta kuin sosiaalityötä.

Varhaiskasvatuksen laatu uhattuna

Kevan ennusteen mukaan puute varhaiskasvatuksen opettajista kasvaa valtakunnallisesti vielä entisestään vuoteen 2030 mennessä, kun huomioidaan valmistuvien ja eläköityvien määrä. Varhaiskasvatuksen opettajia tarvittaisi silloin 28 prosenttia enemmän kuin on saatavilla.

– Varhaiskasvatuksen laatu heikkenee henkilöstöpulan vuoksi. Kuinka kauan voidaan puhua enää laadukkaasta varhaiskasvatuksesta, kysyy Karsio.

– Alan vetovoimaa voidaan parantaa luonnollisesti myös palkkoja korottamalla ja maksamalla esimerkiksi määräaikaisia tehtävälisiä.

Kevan mukaan hallituksen tulisi tehdä jo huhtikuun kehysriihessä linjaus koulutuksen aloituspaikkamäärien nostamisesta osaajapulan vaivaamilla aloilla.