Lehtikuva/Emmi Korhonen

Lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa tehtiin enemmän lastensuojeluilmoituksia kuin edeltävinä vuosina, kertovat keskustelupalveluita järjestävät tahot. Mielenterveydenongelmista jo aiemmin kärsineet kokivat voinnissaan heikentymistä.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) mukaan Lasten ja nuorten puhelin ja chat vastaanotti viime vuonna 15 000 yhteydenottoa eri-ikäisiltä lapsilta ja nuorilta. Yhteydenotoista noin 11 000 tuli puhelimitse. MLL:n arvion mukaan puhelinpalvelussa pystyttiin vastaamaan noin joka 10. soitonyritykseen.

Nuorille suunnatussa Sekasin-chatissa yhteydenottojen ja käytyjen keskustelujen määrä kasvoi huomattavasti, kertoo chattia ylläpitävä Sekasin Kollektiivi.

Avun saanti koettiin vaikeammaksi

Alkuvuodesta korona toi esille lasten ja nuorten pelot ja huolet tilanteesta ja erityisesti omien läheisten pärjäämisestä, kertoo Lasten ja nuorten puhelimen ja chatin suunnittelija Heidi Holappa tiedotteessa.

– Mediaa lapset ja nuoret seurasivat ahkerasti ja omille ajatuksille ja huolille kaivattiin kuuntelijaa, hän lisää.

Kevään edetessä sairauden pelkojen tilalle nousi puhelimen keskustelunaiheissa pandemian konkreettiset vaikutukset lasten ja nuorten arkeen. Loppuvuotta kohden huolet omasta ja läheisten terveydestä jälleen lisääntyivät.

ILMOITUS

Nuoret, joilla oli jo aiemmin diagnosoituja mielenterveysongelmia, kokivat olonsa huonontuneen. Yhteyttä ottaneet nuoret kertoivat ahdistus- ja masennusoireiden syventymisestä. Apua oli aiempaa vaikeampi saada, sovitut tukitapaamiset peruuntuivat tai uudenlaiset tapaamismuodot eivät tuntuneet toimivilta, MLL kertoo tiedotteessaan.

Palvelussa tehtiin myös enemmän lastensuojeluilmoituksia kuin edeltävinä vuosina.

– Vakavimpia tilanteita pandemian aikainen koteihin eristäytyminen aiheutti niille lapsille ja nuorille, joiden perheissä oli jo ennestään isoja vaikeuksia, esimerkiksi aikuisten päihteiden ongelmakäyttöä tai hoitamattomia mielenterveydenongelmia, kertoo auttavien puhelinten ja digipalveluiden päällikkö Tatjana Pajamäki tiedotteessa.

Fyysisten palvelujen sulkeminen kasvatti tarvetta verkkopalveluille

Nuorille suunnattuun Sekasin-chattiin puolestaan tuli viime vuonna ennätykselliset yli 170 000 yhteydenottoa, kertoo chattia ylläpitävä Sekasin Kollektiivi. Yhteydenotoista alle viidennekseen pystyttiin vastaamaan.

Chatissa käytiin 30 000 keskustelua, mikä oli puolet enemmän kuin edellisvuonna. Yhteydenottojen määrä kasvoi 25 prosentilla, vuosiraportissa kerrotaan.

Eniten chatissa keskusteltiin viime vuonna omasta pahasta olosta. Myös ihmissuhdeongelmat, itsetuhoiset ajatukset ja opiskeluun ja työelämään liittyvät ongelmat puhututtivat paljon. Eniten yhteydenottoja chattiin tuli 20–29-vuotiailta.

Monet palvelut joutuivat viime vuonna sulkemaan fyysiset ovensa, mikä kasvatti entisestään tarvetta verkkopalveluille, vuosiraportissa huomautetaan. Verkkopäivystäjien määrää lisättiin edellisvuodesta merkittävästi.

Yksilöchatin lisäksi Sekasin Kollektiivi ylläpitää myös ryhmächatia sekä Sekasin Gaming -verkkoyhteisöä.

Sekasin Kollektiivin koordinaatiosta vastaavat MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto ja SOS-Lapsikylä.