Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

PAMin jäsenillä usko työehtosopimuksiin on poikkeuksellisen vankka. Liki 90 prosenttia uskoo, että työehtosopimuksen ovat paras tapa huolehtia pelisäännöistä työmarkkinoilla.

PAMin jäsenkyselyn mukaan pamilaiset luottavat työehtosopimuksiin ja näkevät työpaikan neuvotteluasetelman epätasaisena. Selitys löytyy PAMin sopimuspäällikkö Ismo Kokon mukaan työpaikkojen todellisuudesta eli pirstaleisista työsuhteista ja pienistä palkoista.

Palvelualojen ammattiliiton jäsenet suhtautuvat epäillen tasaväkisen neuvotteluasetelman syntymiseen työpaikalla, jos neuvotteluja käydään paikallisesti. Noin 60 prosenttia arvelee, että työnantajilla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa paikallisen sopimisen lopputulokseen kuin työntekijöillä. Työntekijöiden ylivaltaan uskoo vain 2 prosenttia ja tasaväkisyyteen tilanteessa 15 prosenttia. Suhtautuminen käy ilmi PAMin laajasta jäsenkyselystä.

Palvelualoilla osa-aikaisten työsuhteiden osuus on iso. Vakituista kokoaikatyötä tekee kyselyyn vastanneista PAMIn jäsenistä 58 prosenttia ja osa-aikatyötä melkein 40 prosenttia. Osa-aikatyöntekijöistä kaksi kolmasosaa tekee sitä vastoin tahtoaan.

Pirstaleiset työsuhteet synnyttävät epäluottamusta tasapuolisiin neuvotteluasetelmiin

– Arvelen palvelualojen pirstaleisten työsuhteiden näkyvän suhtautumisessa paikalliseen sopimiseen. Jäsenten on vaikea nähdä, että työpaikalla syntyisi tasapuolinen neuvotteluasetelma muihinkaan asioihin, kun hän itse työtovereineen on työtuntien saamisessa aina alakynnessä, Kokko arvelee.

ILMOITUS

PAMin jäsenkyselyn mukaan luottamusmiehet suhtautuvat rivijäseniä luottavaisemmin paikallisen sopimisen mahdollisuuksiin. Luottamusmiehistä 87 prosentilla ei ole mitään paikallista sopimista vastaan, jos voidaan huolehtia siitä, ettei kumpikaan osapuoli pääsee sanelemaan lopputulosta. Rivijäsenistä tämän käsityksen jakaa 67 prosenttia.

PAMin jäsenillä usko työehtosopimuksiin on poikkeuksellisen vankka. Liki 90 prosenttia uskoo, että työehtosopimuksen ovat paras tapa huolehtia pelisäännöistä työmarkkinoilla.

– Palvelualojen työntekijöille työehtosopimuksen palkankorotuksilla on suurempi merkitys kuin monilla muilla aloilla. Näillä aloilla palkat eivät juurikaan liu´u, vaan palkat maksetaan taulukoiden ja yleiskorotusten mukaisesti. Jos työehtosopimusten minimiehtojen turvaa heikennettäisiin, se heikentäisi suoraan palvelualojen työntekijöiden toimeentulon turvaa. Heillä ei ole siihen ole yksinkertaisesti varaa, Kokko sanoo.

Kyselyyn vastanneiden PAMin jäsenten bruttopalkka oli keskimäärin 2052 € kuukaudessa. Kokoaikaisten bruttopalkka oli 2 301 € ja osa-aikaisten 1 682 €. Likimain kolme neljästä kertoi kokevansa taloudellisia huolia.

Paikallisen sopimisen kysymykset ovat osa PAMin jäsenkyselyä, joka koottiin marraskuussa.