Jussi Joentausta

Vasemmistonaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Veronika Honkasalo riemuitsee hallituksen lausuntokierrokselle edenneestä perhevapaauudistusluonnoksesta. Uudistus on sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen valmistelussa.

– Tätä uudistusta on odotettu hartaasti: se on todella merkittävä sukupuolten tasa-arvon kannalta. Suomalaisen yhteiskunnan suurimpia tasa-arvon epäkohtia on hoivan epätasa-arvoinen jakautuminen, Honkasalo sanoo.

Nykytilanteessa perhevapaiden kokonaisuus on jaettu äitiysvapaaseen, huomattavasti lyhyempään isyysvapaaseen sekä vanhempainvapaaseen, jonka perheen vanhemmat ovat voineet jakaa keskenään. Kuitenkin vuonna 2019 naiset käyttivät 98 prosenttia jaettavissa olevista vanhempainrahapäivistä. Epäsuhta heikentää erityisesti naisten palkka- ja urakehitystä sekä eläkekertymää.

– Nykyjärjestelmä on paitsi eriarvoistava, myös monimutkainen. On korkea aika siirtyä selkeään malliin, joka vahvistaa isien roolia lasten hoivassa, tukee äitien asemaa työmarkkinoilla sekä huomioi nykyistä paremmin perheiden moninaisuuden, Honkasalo sanoo.

Perhevapaiden käyttö joustavoituu uudistuksessa

Uudistuksessa perhevapaiden kokonaismäärä kasvaisi nykyisestä ja niiden käyttö joustavoittuisi, jolloin perheiden vapaus ja valinnanvara lisääntyy. Yhden vanhemman perheissä vanhempi saisi käyttöönsä molemmat vanhempainvapaakiintiöt. Kaikkien lasten vanhemmilla, jotka ovat lapsen huoltajia, on päivärahoihin yhtäläinen oikeus riippumatta vanhemman sukupuolesta tai siitä, onko biologinen vai adoptiovanhempi tai lähi- vai etävanhempi.

– Uudistus on investointi kaikenlaisiin perheisiin epävarmassa maailmantilanteessa, jossa perheet tarvitsevat erityistä tukea. Samalla uudistuksella lisäämme sekä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta että perheiden ja erityisesti lasten hyvinvointia.

Uudistuksen lisäksi tarvitaan Honkasalon mukaan myös asennetyötä.

– Isien asemaan hoivaajina ja tasavertaisina vanhempina pitää kannustaa raskausajan alusta lähtien esimerkiksi neuvolajärjestelmässä.