Pekka Pajuvirta

EU:n itälaajentuminen oli kuuma kysymys vuoden 2001 alussa. SAK vaati siirtymäaikoja työvoiman liikkuvuuteen ja puhui jossain vaiheessa jopa 400 000 tulijan muodostamasta uhkasta.

– Ilmassa näyttää olevan sellainen mielikuva, että SAK vastustaisi itälaajenemista, ei ymmärrä sen syvintä merkitystä, vaan ajaa asiaa lyhytnäköisesti, liioittelee riskejä, maalaa mörköjä seinille, pelottelee ihmisiä ja rohkaisee näin muukalaisvihaa ja jopa rasismia, harmitteli SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Ahmavaara (KU 13.2.2001).

Hänen mukaansa SAK:n tiedotus oli tehnyt asiassa vahinkoa keskusjärjestölle.

– EU:n laajeneminen nähdään Euroopan rauhan ja turvallisuuden, demokratian ja tasaisen hyvinvoinnin kasvun kannalta hyödyllisenä ja Euroopan kahtiajakoa lieventävänä, Ahmavaara muotoili SAK:n kannan.