Lehtikuva/Emmi Korhonen

Tehdas tuo 1 500 työpaikkaa, rakennusvaihe 10 000.

Vuoden paras uutinen ja pullakahvien paikka. Näin tervehtivät työministeri Tuula Haatainen ja Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala Metsä Fibren torstaista ilmoitusta rakentaa 1,6 miljardin euron biotuotetehdas Kemiin.

Emoyhtiö Metsä Groupin mukaan kyseessä on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan. Uusi tehdas lisää Suomen vuotuista vientiä noin puolella miljardilla eurolla, yhtiö arvioi. Lisäksi vuotuinen positiivinen tulovaikutus Suomeen puuraaka-aineen arvon ja suomalaisen työn oston kautta on myös noin puoli miljardia euroa.

Tehtaan rakennusvaihe kestää noin kaksi ja puoli vuotta, ja tehtaan on määrä valmistua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Tehtaan työllisyysvaikutuksista Metsä Group kertoo, että se luo koko suoraan arvoketjuunsa Suomessa noin 1 500 uutta työpaikkaa, joista suurin osa sijoittuu puunhankintaan.

Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutukset ovat lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehdään Kemissä. Rakennusvaiheen aikana eri työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000.

ILMOITUS

Metsä Groupin mukaan suomalaiset toimijat ovat olleet kilpailukykyisiä. Biotuotetehdasprojektin kotimaisuusasteen arvioidaan nousevan erittäin korkeaksi, noin 70 prosenttiin. Uusi biotuotetehdas turvaa Kemin nykyisen sellutehtaan 250 työpaikkaa tuleviksi vuosikymmeniksi. Kaikkiaan Metsä Groupin Kemin tehdasalueella työskentelee noin 500 henkilöä.

Julkisen sektorin sitoutumiselle kiitosta

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä antaa tunnustusta hankkeen etenemisestä hallitukselle, joka viime vuonna lisäbudjetissa varasi rahoitusta Pohjois-Suomen väyläverkon investointeihin.

– Julkisen sektorin sitoutuminen tehtaan toimintakykyä tukevaan infrakehitykseen on erittäin tärkeää. Olemme tyytyväisiä aktiivisesta ja avoimesta keskusteluyhteydestä ministerien, virkamiesten ja muiden sidosryhmien kanssa hankesuunnittelun aikana. Tässä yhteiskunnan haastavassa tilanteessa Suomi tarvitsee vastuullisia investointeja kotimaahan ja uskoa tulevaisuuteen, Hämälä sanoo.

Tehdas käyttää kuitupuuta vuosittain noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä eli 4,5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin Kemin nykyinen sellutehdas. Puuraaka-aine on suunniteltu hankittavan pääosin Suomesta.

Merkittävä osa uuden biotuotetehtaan tuottamasta sellusta jalostetaan korkealaatuiseksi lainerikartongiksi tehdasalueella Metsä Boardin kartonkitehtaalla. Metsä Board on tässä yhteydessä päättänyt laineritehtaan kapasiteetin nostoinvestoinnista.

Kemin biotuotetehdas valmistaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Uusiutuvaa sähköä se tuottaa vuodessa 2,0 TWh, mikä vastaa noin 2,5 prosenttia Suomen kokonaissähköntuotannosta ja yhdessä Äänekosken biotuotetehtaan sähköntuotannon kanssa noin viisi prosenttia.

Metsä Fibren konseptissa uusiutuva puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti erilaisina biotuotteina, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita.