Jarno Mela

Vaaliohjelman keskiössä ovat työhön, koulutukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja joukkoliikenteeseen sekä ympäristöön liittyvät kysymykset.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto nostaa keskiviikkona julkaistussa kuntavaaliohjelmassaan esille erityisesti työhön, koulutukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja joukkoliikenteeseen sekä ympäristöön liittyviä kysymyksiä.

– Meille tärkeintä on toimia kuntapolitiikassa aloitteellisesti kuntalaisten hyvinvoinnin ja tasa-arvon puolesta. Tavoittelemme vaaleissa vaalivoittoa ja yli sadan valtuutetun paikkaa eri kuntiin sekä 15 prosentin maakunnallista kannatusta, sanoo Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja Olli Kohonen.

– Puolueemme edustajat ovat tehneet viimeiset neljä vuotta hyvää työtä eri kunnissa, joten tähän on erinomaiset mahdollisuudet,

Piirijärjestö korostaa myös hallituspolitiikan hyviä saavutuksia. Alueella käynnistyy sen myötä merkittäviä infrahankkeita kuten Oritkarin kolmioraiteen rakentaminen.

Vaaliohjelmassa todetaan, että jatkossa on pureuduttava vahvemmin alueen pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden ongelmiin. Kuntien on varattava riittävät resurssit työllisyyden hoitoon. Merkittävässä roolissa tässä ovat useassa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa käynnistyvät työllisyyden kuntakokeilut.

ILMOITUS

Oppivelvollisuuden laajentaminen myönteistä

Piirijärjestö pitää oppivelvollisuuden pidentämistä ja maksutonta toista astetta suomalaisen koulutuskentän merkittävimpänä myönteisenä uudistuksena peruskoulun luomisen jälkeen. Kunnissa on kiinnitettävä Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mukaan huomiota siihen, että opinnoista syrjäytymisen estämiseksi on luotava työpajaopintoja ja muita käytännön ratkaisuja, joilla tuetaan kouluvaikeuksista kärsivien toisen asteen koulutusta.

Piirijärjestö korostaa myös sitä, että Pohjois-Pohjanmaalla on taattava toimivat hyvinvointipalvelut ihmisille mahdollisimman lähellä koteja myös sinällään tarpeellisen sote-uudistuksen jälkeen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden on kavennettava terveyseroja ja perusterveydenhuollon palveluihin on päästävä nopeasti. Erityisesti vanhuspalveluiden ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden toimivuudesta on huolehdittava.

Raiteisiin tarvitaan satsauksia

Joukkoliikenteessä Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto korostaa Tornioon asti tarvittavan kaksoisraiteen merkitystä koko maakunnan elinvoiman kannalta. Satsauksia tarvitaan myös Oulun seudulliseen junaliikenteeseen.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto antaa vahvan tuen Oulun kulttuuripääkaupunkihakemukselle. Tavoitteen toteutuessa se toisi vahvemman vireen maakunnan kuntien kulttuurielämään auttaen myös Pohjois-Pohjanmaan aluetaloutta.

Piirijärjestö korostaa myös sitä, että turpeesta irrottautuminen lähivuosina on erityisesti Pohjois-Pohjanmaata koskeva haaste.

”Turpeen energiakäytöstä on luovuttava ilmaston ja luonnon takia. Samalla on ehdottoman tärkeää, että valtion ja EU:n turpeesta luopumistuki on hyödynnettävä muutoksesta. Turveyrittäjiä ja työntekijöitä on toettava muutoksessa.”

Piirijärjestö korostaa myös yrittäjyyden roolia maakunnan tulevaisuudelle.

”Yrittäjyyttä on tuettava kunnissa varmistamalla toimintaedellytykset esimerkiksi yritysten kohtuuhintaisten toimitilojen saamisen muodossa. Pohjois-Pohjanmaalla on otettava käyttöön etsivä yrittäjätyö, jolla parannetaan yksin- ja pienyrittäjien toiminta- ja kasvumahdollisuuksia.”