Lehtikuva/Martti Kainulainen

”Kyse on pitkään kestäneestä, järjestelmällisestä kartellitoiminnasta”

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä 22 miljoonan euron seuraamusmaksuja kuudelle isännöintialan yritykselle ja Suomen Isännöintiliitolle hintakartellista.

Kyseiset yritykset ovat Realia Services ja Colliers International Finland Group, Isännöinti Ilkka Saarinen, OP Koti Kainuu, Oulun kiinteistötieto ja Suomen Kiinteistöhallinta, Realia Services, REIM Group ja REIM Hämeenlinna.

KKV:n mukaan yritykset ja Isännöintiliitto sopivat vuosina 2014–2017 keskenään isännöintipalvelujen hinnoista ja pyrkivät korottamaan valtakunnallisesti isännöintitoimialan hintatasoa.

Hintojen korottamisesta ja hinnoittelun yhtenäistämisestä viestittiin jäsenyrityksille ja koko isännöintialalle aktiivisesti kyseisinä vuosina. Hintasuosituksia annettiin esimerkiksi tiedottein, tapahtumissa ja Isännöintiliiton verkkosivuilla. Tavoite erikseen veloitettavien lisäpalveluiden osuuden kasvattamisesta isännöintialan hinnoittelussa kirjattiin myös Isännöintiliiton strategiaan.

Kartellista epäillyistä yrityksistä REIM Group ja REIM Hämeenlinna kuuluvat samaan konserniin. Realia Services ja Colliers International Finland Group ovat keskenään samaa yritysrypästä, samoin Oulun kiinteistötieto ja Suomen Kiinteistöhallinta keskenään.

ILMOITUS

”Viime kädessä maksajina taloyhtiöiden asukkaat”

Hintakartelli tarkoittaa järjestelyä, jossa alan yritykset sopivat keskenään myytävien tuotteiden hinnoista samalla tuotanto- tai jakeluportaalla. Myyntikartellien lisäksi yritykset voivat muodostaa ostokartelleja, jolloin ne ostavat esimerkiksi välituotteita ennalta sovituin hinnoin.

Kartellien epäillään johtavan siihen, että kuluttajat tai yritykset joutuvat maksamaan kalliimman hinnan huonommasta laadusta.

Hinnoista sopiminen kilpailijoiden kesken ja hintasuositusten antaminen ovat erittäin vakavia kilpailunrajoituksia, joiden ainoa tarkoitus on nostaa keinotekoisesti hintoja asiakkaiden vahingoksi, KKV toteaa. Sen mukaan toiminta on ollut omiaan vaikuttamaan isännöintialan hintatasoon koko Suomessa.

KKV alkoi selvittää asiaa vuonna 2017. Se teki tuolloin tarkastuksia isännöintiyritysten ja Isännöintiliiton toimitiloissa. Näyttö hintakartellista perustuu osin näillä tarkastuksilla kerättyyn asiakirjanäyttöön ja osin Isännöintiliiton julkiseen viestintään.

– Esityksemme mukaan kyse on pitkään kestäneestä, järjestelmällisestä kartellitoiminnasta, KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo toteaa.

Hänen mukaansa esityksen kohteena olevat yritykset ovat tehneet yhteistyötä suunnitelmallisesti nostaakseen hintojaan ja vaikuttaakseen koko toimialan hintatasoon. Isännöintialalla korkeampien hintojen maksajina ovat viime kädessä taloyhtiöiden asukkaat.