Jarmo Lintunen

Suomessa on SOSTEn mukaan otettava käyttöön terveysperusteinen verotus, joka puuttuu liialliseen sokerin, suolan ja tyydyttyneen rasvan saantiin.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on tehnyt esityksen veromalliksi, jonka tavoitteena on ohjata kulutusta ja elintarvikkeiden tuotekehitystä kansanterveyden näkökulmasta parempaan suuntaan. Onnistuessaan vero vähentää elintaso- ja kansansairauksia, pienentää terveydenhoitokuluja sekä parantaa ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia.

– Verotus on yksi väline kansanterveyden vahvistamiseksi, pääsihteeri Vertti Kiukas painottaa ja kiirehtii hallitusta asettamaan työryhmän selvittämään terveysperusteisen veron käyttöönottoa hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti.

Kansan tuki asialle löytyy. Tuoreen kyselytutkimuksen perusteella (Taloustutkimus, marraskuu 2020) yli puolet suomalaisista (53 prosenttia) kannattaa siirtymistä elintarvikkeiden terveysperusteiseen verotukseen. Kolmasosa (33 prosenttia) vastustaa ajatusta. Naiset ja korkeasti koulutetut kannattavat lainsäädännöllisiä toimia keskimääräistä enemmän.

SOSTEn veromalli

Sokeri-, suola ja rasvapitoisuudet määrävät veron suuruuden

Lähes kaikki tuotteet sisältävät joko sokeria, suolaa tai kovaa rasvaa, SOSTEn terveysveromallissa verovelvollisuus riippuu kuitenkin tuotteen ravintoainepitoisuuksista. Kasvikset, hedelmät ja vihannekset ovat verottomia.

ILMOITUS

– Veromallin tavoitteena on siirtää kulutusta saman tuoteryhmän sisällä terveellisempään vaihtoehtoon, koska enemmän sokeria, suolaa tai kovaa rasvaa sisältävä tuote olisi hintavampi, kertoo Sydänliiton terveysjohtaja Marjaana Lahti-Koski. Näin luodaan samalla elintarviketeollisuudelle kannustin tuottaa terveellisempiä tuotteita.

Eri tuoteryhmille on omat raja-arvot ja veroasteikot. Raja-arvojen määrittelyssä ehdotetaan hyödynnettäväksi vuodesta 2000 lähtien käytössä ollutta Sydänmerkki-kriteeristöä, joka sisältää tuoteryhmittäin rasvan määrän ja laadun sekä suolan ja sokerin suhteen kriteerit terveellisimmille vaihtoehdoille.

– Vero kasvaa, mitä useampi ravintoaine ylittää Sydänmerkki-kriteeristön raja-arvot. Mikäli raja-arvot alittuvat, on tuote verolta vapaa. Sydänmerkki-kriteeristön ulkopuolelta veron piiriin nostetaan esimerkiksi makeiset, suklaat sekä makeat ja suolaiset naposteltavat, SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas selvittää.

Laaja veropohja on EU:n näkökulmasta toimivin vaihtoehto

EU-oikeudelliset esteet terveysverotuksen tieltä ovat viime vuosina madaltuneet. EU:n asetuksen myötä pakkausmerkinnät, joista selviävät ravintoainepitoisuudet, ovat pakollisia. On olemassa myös esimerkkejä EU:ssa toimivista terveysveroista. Unkarissa on käytössä erityinen terveysvero (public health product tax).

– Suomen on EU:n komission kanssa käytävissä keskusteluissa mahdollista viedä veroasiaa eteenpäin terveysperusteisena. Mitä laajempi veropohja, sitä paremmat mahdollisuudet asialla on edetä, Ahokas kommentoi.

SOSTEn julkaisemassa tuoreessa jatkoselvityksessä syvennetään järjestön vuodentakaista selvitystä terveysperusteisesta valmisteverosta.