Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan personoidun hinnoittelun seurauksena kuluttajien on entistä vaikeampaa pysyä perillä yleisestä hintatasosta. Toisaalta personoidusta hinnoittelusta voi seurata asiakkaille myös hyötyjä.

Yritykset voivat personoida hintoja yhdistämällä algoritmeja asiakkaista keräämäänsä dataan, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV. Eri asiakkailta voidaan näin periä samasta tuotteesta tai palvelusta eri hintoja sen perusteella, mitä asiakkaiden oletetaan olevan valmiita maksamaan.

KKV:n mukaan personoidun hinnoittelun seurauksena kuluttajien on entistä vaikeampaa pysyä perillä yleisestä hintatasosta ja vertailla hintoja. Toisaalta personoidusta hinnoittelusta voi seurata asiakkaille myös hyötyjä.

Myös hakukone voi näyttää eri asiakkaille erilaisia tuotteita asiakkaan oletetun maksuvalmiuden mukaan.

Yritykset eivät ole hyödyntäneet personoitua hinnoittelua laajasti.

KKV huomauttaa, että asiakkaat, joiden oletetaan olevan valmiita maksamaan tuotteista tai palveluista enemmän, voivat kärsiä personoidusta hinnoittelusta siten, että hinnat nousevat.

Voi hyödyttää

Personoitu hinnoittelu hyödyttää sen sijaan esimerkiksi asiakkaita, jotka eivät ostaisi tuotetta tai palvelua ilman heille tarjottua, halvempaa personoitua hintaa.

ILMOITUS

KKV:n raportin mukaan yritykset eivät vielä toistaiseksi ole hyödyntäneet personoitua hinnoittelua laajasti.

KKV arvioi, että yrityksiä on saattanut hillitä huoli asiakkaiden kielteisistä reaktioista tai niillä ei ole ollut edellytyksiä ottaa personoitua hinnoittelua käyttöön.

Toisaalta hintojen personointi voi myös olla oletettua yleisempää, koska yritykset voivat käyttää myös huomaamattomampia keinoja, kuten erilaisia alennuskuponki- ja kanta-asiakkuusjärjestelmiä tai yksilöityjä sähköpostitarjouksia.

EU-direktiivi pakottaisi paljastamaan

Tällä hetkellä personoitua hinnoittelua rajoitetaan muun muassa kuluttajansuoja-, kilpailu- ja tietosuojalainsäädännössä sekä syrjinnän kieltoa koskevissa säännöksissä.

Parhaillaan yritetään saada voimaan kuluttajansuojaan liittyvä EU-direktiivin kohta, jonka perusteella alustan on ilmoitettava kuluttajille, jos heille esitetty hinta on personoitu.