Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Ministeri Aino-Kaisa Pekonen veronumeron laajentamisesta telakoille: – Veronumero tulisi ottaa pikaisesti käyttöön myös muille riskialoille

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) pitää veronumeron käyttöönottoa telakoilla erittäin tervetulleena uudistuksena. Hänen mukaansa veronumeron käyttöä tulisi laajentaa myös muille riskialoille. Veronumeron käytön avulla voitaisiin helpottaa myös julkisuudessa esillä olleisiin palveluammateissa havaittuihin ihmiskauppatapauksiin puuttumista.

– Viime vuosien uutiset törkeästä työntekijöiden hyväksikäytöstä esimerkiksi ravintola- ja siivousalalla antavat vahvoja perusteita veronumeron laajentamiselle nopeasti myös muille riskialoille, Pekonen arvioi.

– Veronumeron käytöllä voitaisiin parantaa heikossa asemassa olevien työntekijöiden asemaa ja vahvistaa julkista taloutta.

Veronumerolla voitaisiin vahvistaa julkista taloutta.

Rehellisten etu

Pekonen muistuttaa, että veronumeron käyttö on ylivoimaista enemmistöä edustavien rehellisten yrittäjien etu.

– Veronumeromenettelyn tarkoituksena ei ole tuottaa yrittäjille lisää vaivaa tai byrokratiaa, vaan ennen kaikkea tehdä yrittämisestä reilumpaa. Laittomasti toimiville yrityksille ei pidä antaa minkäänlaista kilpailuetua, Pekonen vaatii.

Hallitus on sopinut selvittävänsä veronumeron laajentamisen tarpeen ja edellytykset. Vuosina 2012-2013 rakennusteollisuudessa käyttöönotettu veronumero on ollut yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan menestys.

– Veronumeropakon on yhdessä muutamien muiden järjestelyiden kanssa katsottu lisänneen rakennusalalta saatavia verotuloja vuosittain noin sadalla miljoonalla eurolla ja lisänneen rakennusalan ilmoitettua vuotuista palkkasummaa noin 300 miljoonalla eurolla. Nämä tulokset puhuvat voimakkaasti veronumeron käytön laajentamisen puolesta, Pekonen sanoo.