Savo-Karjalan Vasemmisto kannattaa valtakunnallisen erä- ja luontokulttuurimuseon sijoittamista erämaakaupunki Lieksaan Pielisen museon yhteyteen. Museo sopisi Lieksaan erinomaisesti jo erämaakaupunki-imagon vuoksi ja olisi arvokas kunnianosoitus niille naisille ja miehille, jotka ovat sukupolvesta toiseen luoneet ja uusintaneet suomalaista luontosuhdetta, metsänhoitoa ja metsätaloutta kulttuurisia ja sosiaalisia merkityksiä unohtamatta.

Erä- ja luontokulttuurimuseon paikka Suomen toiseksi suurimman ulkoilmamuseon yhteydessä olisi mainio ja sopisi ajoituksensa puolesta siihenkin, että Pielisen museolla tehdään lähivuosina mittava peruskorjaus.

Erä- ja luontokulttuurimuseon sijoittaminen Lieksaan vahvistaisi Pielisen pohjoispään ja maakunnan aluetaloutta ja elinvoimaa. Lieksan tunnetut luonto-, kulttuuri- ja matkailukohteet Koli, Ruunaa ja Patvinsuo mukaan lukien koskemattomat erämaat ja niiden mahdollisuudet puoltavat erä- ja luontokulttuurimuseon sijoittamista paikkakunnalle, toteaa piirin varapuheenjohtaja Anne Kaarina Keronen.

Lue lisää Erä- ja luontokulttuurimuseohankkeesta

Äänestysalueiden määrän vähentäminen laskee äänestysaktiivisuutta

Savo-Karjalan Vasemmisto vaatii, että jatkossa nykyistä äänestysalueiden määrää ei enää vähennettäisi ilman pakottavaa tarvetta, vaan päinvastoin tutkittaisiin mahdollisuuksia lisätä äänestysalueiden määrää seuraaviin vaaleihin. Koronapandemian aikana tämä olisi ensiarvoisen tärkeää sekä mahdollistaisi turvallisen äänestämisen eikä äänestäminen jäisi kiinni esimerkiksi liian pitkistä välimatkoista äänestyspaikoille.

ILMOITUS

Viime vuosina kunnat ovat vähentäneet merkittävästi äänestysalueidensa määrää. Tämä on siten merkinnyt tuntuvaa heikennystä äänioikeutettujen mahdollisuuksiin äänestää vaalipäivänä. Äänioikeutetuista epävarmimmat äänestävät usein varsinaisena vaalipäivänä, jos äänestäminen nähdään vaalipäivänä liian hankalana, vaikuttaa tämä heikentävästi yleiseen äänestysaktiivisuuteen.

Savo-Karjalan Vasemmisto kiinnittää huomiota kevään kuntavaalien äänestysaktiivisuuteen. Vuoden 2017 vaaleissa valtakunnallinen äänestysprosentti oli 58,9. Savo-Karjalassa prosenttiosuus oli maan heikoin, 54,8. Äänioikeuden käyttäminen on edustuksellisen demokratiamme ytimessä. Kun lähes puolet kuntalaisista jättää äänestämättä, on syytä olla huolissaan siitä, miten tämän väestönosan ääni saadaan aidosti kuuluviin. Tänä keväänä covid-19-pandemian vuoksi kynnys lähteä äänestämään saattaa olla entisestään noussut.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!